Hem / Bidrag och stöd / Stipendier

Stipendier

RF-SISU Uppland uppmärksammar varje år förtjänstfulla insatser och prestationer hos föreningar, idrottsledare och aktiva inom uppländsk idrott.

Ansökan om stipendier från Upplandsfonden, Upplands Idrottsförbunds Jubileumsfond och Uppsala Oldboys gör du via blankett som rekvireras av RF-SISU Uppland. Förbund, föreningar och enskilda medlemmar kan föreslå kandidater. Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december. Beslut om tilldelning fattas av Upplands Idrottsförbunds stipendiegrupp.

För RF-SISU Upplands elitidrottsstipendium gäller andra bestämmelser. Du hittar mer information om elitidrottsstipendiet här

Upplandsfonden

RF-SISU Uppland har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplandsfonden. Det innebär att ett eller flera stipendier om totalt 20 000 kronor årligen kommer delas ut så länge det finns kapital. 

Den sökande ska:

  • vara aktiv i en förening tillhörande RF-SISU Uppland
  • vara mellan 13 och 25 år
  • studera (företräde ges till sökande som bedriver eftergymnasiala studier)
  • vara ledar- eller tävlingsaktiv

Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond

Fonden bildades i samband med Upplands Idrottsförbunds 100-årsjubiluem. RF-SISU Uppland har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond. Det innebär att ett stipendium om 25 000 kronor för år 2020 respektive 2021 kommer att delas ut. 

Den sökande ska:

  • vara verksamhetsledare, organisationsledare eller aktiv idrottare
  • verka för idrottens utveckling inom RF-SISU Uppland

Uppsala Oldboys

Föreningen Uppsala Oldboys stipendier ska stödja föreningar, ledare och aktiva inom friidrott, orientering och skidor inom distrikt RF-SISU Uppland. Varje år delas två stipendier à 4 000 kronor per idrott ut, alltså totalt sex stipendier. 

Den sökande ska:

  • vara en förening, ledare eller aktiv inom friidrott, orientering eller skidor i distrikt RF-SISU Uppland
  • ha uppenbara ambitioner och förutsättningar att i positiv riktning utveckla respektive idrott

Företräde ges till sökande med syfte att anordna eller att delta i en ungdomsledarutbildning. 

Förslag på stipendiater kan lämnas av föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom friidrott, orientering och skidor.