Hem / Bidrag och stöd / Stimulansmedel

Stimulansmedel

Aktivitetssatsning

Idrottsföreningar och kulturföreningar kan söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra verksamheten så att alla barn och unga kan delta. 

Ekonomiskt stöd kan sökas för att:

  • anpassa verksamheten så att alla kan vara med.
  • starta ny verksamhet som lockar fler att vara delaktiga i föreningslivet.
  • arvodera en person i föreningen med roll att assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
  • skapa aktiviteter som syftar till att skapa en trygg och hållbar föreningsmiljö för alla barn och ungdomar.

Innan stöd kan sökas måste föreningens ledare delta på utbildningen Ledare som lyssnar. 

Läs mer om Ledare som lyssnar här

Se aktuella utbildningsdatum för Ledare som lyssnar här

Uppsökande verksamhet

Idrottsföreningar och kulturföreningar kan söka ekonomiskt stöd för uppsökande verksamhet som syftar till att få fler barn och unga att idrotta i förening.

Ekonomiskt stöd kan sökas för informations- och rekryteringsinsatser, exempelvis hos särskolor, anpassade grund- och gymnasieskolor, daglig verksamhet, funktionsrättsföreningar och intresseföreningar för målgruppen.

Vill din förening söka medel för aktivitetssatsning eller uppsökande verksamhet, kontakta Annie Larsson eller Eva Dovebris.

#allaskaharåd

Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Läs mer om #allaskaharåd här