Hem / Bidrag och stöd / Personuppgifter

Så hanterar RF-SISU Uppland dina personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. De används bland annat för att administrera utbildningar, vid ekonomiska transaktioner och för att ta fram statistik. Det är viktigt för RF-SISU Uppland att du känner dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter ska behandlas och är till för att skydda den enkildas personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR

I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.  En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Uppförandekod för idrottsrörelsen

I samband med införandet av GDPR tog Riksidrottsförbundet (RF) fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Uppförandekoden finns för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Ladda hem broschyren Uppförandekod GDPR här

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. För frågor om uppförandekoden eller för att rapportera missbruk, kontakta This is a mailto link

Behandling av personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF-SISU Uppland har tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar dina personuppgifter. Ladda hem integritetspolicyn här

Genom att begära ett registerutdrag kan du få veta vilka uppgifter vi har om dig. Då kan du också få felaktiga uppgifter rättade och du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas. Ladda hem begäran om registerudrag här

För mer information om behandling av personuppgifter, maila till This is a mailto link