Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Uppland erhåller varje år statliga, regionala och kommunala anslag. En stor del av pengarna fördelas sedan vidare till de specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar som tillhör RF-SISU Uppland. Till dessa stöd hör:

Administrativt stöd

Idrottsföreningar och idrottsförbund brottas dagligen med knepiga administrativa frågor inom många olika områden. Behöver min förening en kassör? Hur redovisar jag lön och ersättning till Skatteverket? Vilket ansvar har styrelsen? RF-SISU Uppland ger råd och stöd i administrativa frågor inom bland annat föreningsekonomi och föreningen som arbetsgivare.  

Stöd via idrottskonsulent 

Alla föreningar och förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. 

Kontakta din idrottskonsulent