Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället

Idrott i samhället

RF-SISU Uppland vill göra idrotten tillgänglig för fler och att alla barn, unga, vuxna och äldre ska idrotta i förening hela livet. 

Våra prioriterade frågor

Idrottens samhällsnytta

Idrottsrörelsen i Uppland tror på en välkomnande idrott där ännu fler kan känna tillhörighet och få möjlighet att uppleva glädje och växa tillsammans med andra. 

  • Vi vill att Regionen tillför extra medel för ett utökat stöd till föreningar som anordnar idrottslig verksamhet för grupper som idag står utanför idrottsrörelsen.
  • Vi vill att samtliga kommuner tillför extra utrymme för rörelse under den samlade skoldagen.

Bygg för vår hälsa

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Tillgången till idrottsanläggningar och närhet till dessa får fler att idrotta och möjlighet att delta i social gemenskap.

  • Vi vill att samtliga kommuner tar hänsyn till organiserad idrott och spontanidrott i sina översiktsplaner och där det är möjligt, även i sina detaljplaner.
  • Vi vill att samtliga kommuner ser RF-SISU Uppland som rådgivare/remissinstans gällande översiktsplaner och detaljplaner.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

En jämställd verksamhet är en förutsättning för och ett tecken på en framgångsrik idrott. RF-SISU Uppland arbetar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

  • Vi vill att samtliga kommuners fördelningsprinciper bidrar till en jämställd idrott.
  • Vi vill att samtliga kommuners föreningsbidrag bidrar till en jämställd idrott.

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om idrott i samhället

Forskning om idrottens samhällsnytta

För dig som vill veta mer om idrottens påverkan på samhället så har Riksidrottsförbundet (RF) sammanställt en forskningsöversikt i rapporten Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle

Det är en spännande kunskapsgenomgång som tydliggör att idrottens och idrottsrörelsens samhällsnytta är stor – men dess potential att skapa såväl ökade egenvärden som mervärden för individ och samhälle är ännu större!

Länk till rapporten Idrottens samhällsnytta (hela rapporten)
Det är viktigt att påpeka att översikterna bör läsas i sin helhet för att få hela bilden som forskarna vill lyfta fram. 

Länk till en kortversion av Idrottens samhällsnytta (sammanfattning av rapporten)
Denna sammanfattning är enbart för att kort redovisa vilka översikter som finns.

Övrig forskning och statistik

RF sammanställer även annan typ av forskning och statistik. På RF:s webbplats finns rapporterna samlade för dig som vill göra en djupdykning i något område:

Länk till forskningsrapporterna

Länk till statistikrapporterna