Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Uppland arbetar aktivt med att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund idrottsrörelsen gemensamt har kommit fram till:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med 
 • Rent spel 

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill. 

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Begränsat registerutdrag

Från och med den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Ladda hem lathund om begräsnat registerutdrag för idrottsföreningar här

På Polisens webbplats kan du ladda hem begränsat utdrag ur belastningsregistret

Barnkonventionen blir lag

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen? Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund

Samarbete med BRIS

Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler bygger på sju grundregler som vänder sig till alla, oavsett vem du är eller vilken idrott du ägnar dig åt. Kontakta din idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller för att boka ett föreningsbesök. 

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Rädda Barnen - En trygg idrott och fritid

Idrott handlar, för de flesta barn, om glädje och gemenskap. Men precis som i skolan och övriga samhället förekommer tyvärr kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp. De flesta idrottsföreningar har en bra värdegrund men många vet inte hur de ska agera om något sådant händer. Tillsammans med idrottsföreningar, kommuner och andra samhällsaktörer arbetar Rädda Barnen för att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse. Läs mer på Rädda Barnens webbplats

Stopp! Min kropp! - på fritiden

Hur pratar vi samtycke, känslor och gränser med barn i föreningslivet? När Rädda Barnen frågar barn uppger de ofta att de tycker att det pratas för lite om kroppen, gränser och känslor både hemma, på fritid och i skolan. Genom att lyfta frågan vill vi att alla barn ska veta:

 • Vad som är okej och inte
 • Vem de kan prata med
 • Att det är ok att berätta
 • Att det aldrig är barns fel
 • Att alla barn har rätt att inte utsättas för våld och övergrepp

Din förening kan:

 • använda Rädda Barnens checklista och prata om hur ni vill ha det i er förening. Hur är föreningens beredskap vid oro för ett barn eller om ett barn berättar om något de varit med om? Läs mer på Rädda Barnens webbplats 
 • avsätta ett eller flera träningspass för att jobba med det nya materialet som handlar om hur du pratar med barn om kroppen, känslor, gränser.
 • jobba med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas stödmaterial om trygg idrott. Läs mer här

Ta kontakt med din idrottskonsulent eller Jonas Värm, This is a mailto link eller 0704-52 56 96 för mer information och för att få tillgång till materialen. 

Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott

Hos RF-SISU Uppland finns Jonas Värm som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Om du eller din förening önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till idrottens värdegrund, anvisningarna för barn- och ungdomsidrott eller idrottsrörelsens uppförandekod, kontakta Jonas för stöd, hjälp och rådgivning.

Kontakt

Jonas Värm, This is a mailto link eller 0704-52 56 96

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst

Från och med den 15 november 2018 finns en idrottsombudsman och en visselblåsartjänst via Riksidrottsförbundet. Idrottsombudsmannen når du på 08-627 40 10. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym. All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst.

Idrottsombudsman

Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts 08-627 40 10 This is a mailto link

Visselblåsartjänst

Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida

Riktlinjer hot och våld

Här hittar du riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Riktlinjerna ska kunna implementeras oavsett i vilken idrottsförening man verkar. Med säkerhetsansvarig (motsvarande) menar vi en av styrelsen utsedd person som ska ansvara för dessa frågor.

Kontakt

Eva Dovebris, This is a mailto link eller 0703-49 70 28