Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten har Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Genom att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga blir steget vidare till idrottsrörelsen enklare.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt idag. Arbetet inom satsningen sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

RF-SISU Uppland vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. Vi vill också att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten.

Stöd och material

På webbplatsen Rörelsesatsning i skolan - stöd och material hittar du inspiration och material för att skapa mer rörelse och rörelseglädje. Här finns exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information om hur Riksidrottsförbundet arbetar med Rörelsesatsning i skolan, riktlinjer och mål för satsningen samt rapporter och utvärderingar. 

Deltagande skolor

Enköpings kommun

Enöglaskolan

Heby kommun

Morgongåva skola

Östervåla skola

Håbo kommun

Gröna Dalenskolan

Gröna Dalenskolans särskola

Slottsskolan

Knivsta kommun

Högåsskolan

Lagga skola

Långhundra skola

Walloxskolan

Ängbyskolan

Norrtälje kommun

Bålbroskolan

Wigulfskolan

Uppsala kommun

Hågadalsskolan

Liljeforsskolan

Musiklådan

Treklangens skola

Von Bahrs skola

Älvkarleby kommun

Bodaskolan

Rotskärsskolan

Sörgärdets skola

Älvboda Friskola

Östhammars kommun

Vallonskolan

Vretaskolan

Öregrunds skola

Nätverk

Personal på samtliga skolor i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommun har möjlighet att gå med i RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Det är kostnadsfritt att delta i nätverket och det är inte förknippat med några förpliktelser.

När du har gått med i nätverket får du bland annat:

  • information, tips och inspiration till din e-postadress cirka fyra gånger per år.
  • erbjudande om att delta vid föreläsningar och utbildningar som RF-SISU Uppland arrangerar.
  • möjlighet att boka vår rörelsebana inklusive personal som besöker din skola.
  • möjlighet att delta i en Facebook-grupp för skolpersonal där idéer och inspiration kan delas.

Gå med i nätverket genom att fylla i formuläret

Följ oss på Instagram där vi heter rörelsesatsningiskolanuppland