Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten har Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Genom att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga blir steget vidare till idrottsrörelsen enklare.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsning i Tierps kommun

I Uppland har vi valt att förlägga rörelsesatsningen till Tierps kommun. RF-SISU Uppland projektleder rörelsesatsningen i nära samverkan med Tierps kommun och deltagande skolor. 

Deltagande skolor:

 • Aspenskolan
 • Björkängsskolan
 • Bruksskolan
 • Centralskolan
 • Hållnäs skola
 • Kyrkskolan
 • Mehede skola
 • Ol Andersskolan
 • Tallbacksskolan
 • Vendels skola
 • Örbyhus skola

Aktiviteter

RF-SISU Uppland vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön. Skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. Några exempel på aktiviteter som görs på skolorna i Tierps kommun är:

 • Rörelselekar och rörelsebanor
 • Balanslek på spännband
 • Dragkamp med barn från olika årskurser
 • Promenader för att tillsammans samla kilometer
 • Morgondisco

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du hitta inspiration och material för att skapa mer rörelse på din skola. Här finns också fördjupad läsning om Rörelsesatsning i skolan, rörelseförståelse och vikten att röra på sig. 

RF-SISU Uppland vill att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten.

Följ oss på Instagram där vi heter rörelsesatsningiskolantierp