Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten har Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Genom att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga blir steget vidare till idrottsrörelsen enklare.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt idag. Arbetet inom satsningen sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

RF-SISU Uppland vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. Vi vill också att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten.

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du hitta inspiration och material för att skapa mer rörelse på din skola. Här finns också fördjupad läsning om Rörelsesatsning i skolan, rörelseförståelse och vikten att röra på sig. 

Rörelsesatsning i Uppland

Första året av Rörelsesatsning i skolan har RF-SISU Uppland samarbetat med Tierps kommun och kommunens 11 grundskolor. Under läsåret 2020/2021 sprider vi Rörelsesatsning i skolan till distriktets resterande nio kommuner. Ytterligare 18 grundskolor – två per kommun – får möjlighet att delta i satsningen.

Deltagande skolor per kommun

Heby kommun

Morgongåva skola

Östervåla skola

Norrtälje kommun

Bålbroskolan

Lommarskolan

Uppsala kommun

Hågadalsskolan, Eriksberg

Liljeforsskolan, Gränby

Älvkarleby kommun

Bodaskolan

Följ oss på Instagram där vi heter rörelsesatsningiskolanuppland

Rörelsesatsning i Tierps kommun

Skolorna i Tierps kommun har skapat positiva förändringar som är såväl hållbara som långsiktiga och många barn har hittat glädjen i att röra sig och vid intresse även hittat vägen in föreningslivet. Några exempel på aktiviteter som har gjorts på skolorna i Tierps kommun är:

  • Rörelselekar och rörelsebanor
  • Balanslek på spännband
  • Dragkamp med barn från olika årskurser
  • Promenader för att tillsammans samla kilometer
  • Morgondisco