Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Psykisk hälsa hos barn och unga

Psykisk hälsa hos barn och unga

RF-SISU Uppland har av Region Uppsala fått uppdraget att arbeta för goda och jämlika livsvillkor med avseende att främja psykisk hälsa hos barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Projektet syftar till att stimulera barn och unga inom psykiatrisk verksamhet till mer fysisk aktivitet.

Insatserna kommer att ske i samverkan med de närmaste runt målgruppen, de som skapar förutsättningar för en bra start i livet. I projektet samverkar RF-SISU Uppland även med skolor i identifierade områden och NPF-personal, friskvårdslots, barn- och ungdomspsykiatri samt funktionssätt.

I satsningen på psykisk hälsa hos barn och ungdomar ingår både fysisk aktivitet och utbildning. Samtliga aktiviteter och utbildningar är kostnadsfria för deltagarna och för den organisation som är initiativtagare. I de fall där aktiviteten kräver särskild utrustning lånas det från Fritidsbanken, ett bibliotek för idrotts- och fritidsutrustning. Vid behov kan även transporter till och från aktiviteten bekostas. 

Fysisk aktivitet och social samvaro

Vi samordnar aktiviteter för både individer och grupper där aktiviteten kan lindra eller förebygga ett sjukdomstillstånd. Exempel på aktiviteter är fotopromenader i skog och mark, simning eller fiske. Vid varje aktivitet finns även tid för fika och social samvaro. Efter aktivitetstillfället utvärderas nyttan och helhetsupplevelsen.

Föräldrautbildning

Vi arrangerar anpassade föräldrautbildningar på tema fysisk aktivitet och psykisk hälsa, till exempel som en del i en föräldrautbildning inom NPF-diagnoser som ADD och ADHD. Allt det vi genomför är naturligtvis evidensbaserat och värderat innan utbildningstillfället