Öppen Arena

Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet och en av de insatser som har störst positiv effekt på människors hälsa är fysisk aktivitet. Genom satsningen Öppen Arena får seniorer, som idag inte motionerar men vill komma igång med sin träning, möjlighet att delta i gruppträning. 

Öppen Arena är inställd tills vidare på grund av coronaviruset.

Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är livslångt idrottande och RF-SISU Uppland vill att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Idrott och motion bidrar till att hålla sig frisk, ger lust och glädje i fritiden samt ett socialt sammanhang och gemenskap. Det finns dessutom starka samband mellan fysisk aktivitet och ett stort antal hälsoaspekter.

Gruppträning på IFU Arena

Gruppträningen genomförs i IFU Arena i Uppsala. Du som deltar kommer att göra så under ledning av duktiga instruktörer som anpassar träningen så att alla har möjlighet att delta efter sina förutsättningar. Träningen är gratis och du behöver inte anmäla dig. Efter träningen har du möjlighet att äta lunch i Arenaköket tillsammans med de andra deltagarna. Här kan du läsa mer om vårens gruppträning

Satsningen är en del av RF-SISU Upplands partnerskap med Region Uppsala. Gruppträningen leds av instruktörer från Upsala IF Friidrott