Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Jämställd och jämlik förening

Jämställd och jämlik förening

En jämställd och jämlik idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. För att skapa en mer välkomnande och inkluderande miljö behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. RF-SISU Uppland vill, genom satsningen Jämställd och jämlik förening, stödja idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för att bli mer jämställd och jämlik. 

RF-SISU Uppland strävar efter att idrottsrörelsen i Uppland ska bli mer inkluderande så att fler väljer att vara - och välkomnas som - medlemmar i idrottsrörelsen. Därför startar vi nu satsningen Jämställd och jämlik förening - en satsning där din förening kan delta för att skapa en ännu mer inkluderande och jämställd idrott för alla. 

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen där kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. Jämlikhet inom idrotten handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder så att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger.

Fyra steg till en jämställd och jämlik förening

Satsningen består av fyra steg, från att höja kunskapen genom föreläsningar, kurser och lärgrupper till att identifiera nuläget med en nulägesanalys till att blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer. 

  1. Öka kunskapen i föreningen genom utbildningar.
  2. Fördjupa kunskapen i föreningen genom lärgrupper.
  3. Identifiera nuläget i föreningen genom nulägesanalys.
  4. Sätta mål och ta fram planer.  

Två möjligheter att delta i satsningen

Det finns två olika alternativ för din förening att delta i satsningen. Det första alternativet innebär att

  • alla i föreningens styrelse genomför alla fyra steg

Alternativ två innebär att

  • alla i föreningens styrelse, många av ledarna och flera föräldrar steg ett och steg två,
  • en grupp barn samt en grupp ungdomar steg tre,
  • alla i föreningens styrelse steg tre och fyra.

Projektmedel

Alla föreningar som deltar erbjuds projektmedel: 10 000 kronor per förening för alternativ 1 och 20 000 kronor per förening för alternativ 2.