Sportis - sport och skoj för barn

Med Sportis vill RF-SISU Uppland och Uppsala kommun ge barn och unga som idag står utanför idrottsrörelsen en allsidig, lekfull och rolig upplevelse av idrott och fysisk aktivitet. 

Sportis är inställt tills vidare på grund av coronaviruset.

Sportis är en kostnadsfri öppen idrottsverksamhet i Uppsala för barn i årskurs 3-6. Barnen får komma och sporta och leka i idrottshallen tillsammans med andra barn. Verksamheten leds av idrottsledare från lokala idrottsföreningar.

Sportis är gratis och ingen anmälan behövs. Du behöver inga förkunskaper och behöver inte vara ombytt till träningskläder, men innegympaskor är bra att ha. Det är bara att dyka upp och vara med!

Var finns Sportis?

Sportis finns i följande stadsdelar i Uppsala:

  • Gottsunda sporthall, Gottsunda
  • Bäcklösaskolans gymnastiksal, Gottsunda
  • IFU Arena, Gränby
  • Sävjaskolans gymnastiksal, Sävja
  • Västra Stenhagenskolans sporthall, Stenhagen

Sportis är ett samarbete mellan RF-SISU Uppland, Uppsala kommun och lokala idrottsföreningar.