Samsyn Uppland

För att barn och ungdomar ska ha möjlighet att hålla på med flera olika idrotter och idrotta längre upp i åldrarna finns Samsyn Uppland. Det är ett samarbete mellan Upplands Fotbollförbund, Upplands Handbollförbund, Upplands Innebandyförbund, Upplands Ishockeyförbund och Bandyförbundet distrikt mellansverige där RF-SISU Uppland är samordnare. 

Idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter och barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation i sin träning, oavsett träningsmängd och typ av idrott. Det är viktigt, speciellt för växande barn och ungdomar, att träna hela kroppen. Allsidig träning är inte enbart viktigt fysiskt utan också mentalt och socialt. Ju fler idrotter barn och ungdomar får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem. Barn och ungdomar som tränar med variation har dessutom större chans att nå seniorelit.

Genom att ge barn och ungdomar möjlighet att hålla på med flera olika idrotter och idrotta längre upp i åldrarna stimulerar vi till idrott och fysisk aktivitet hela livet. Dessutom förebygger vi skador på grund av ensidig belastning vilket minskar risken för framtida hälsoproblem eller avhopp från idrotten på grund av rörelsehinder.

Riktlinjer

RF-SISU Uppland är samordnare för Samsyn Uppland. Medverkande Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska samordna tävlingssäsongerna och kommunicera ut budskapet om Samsyn. För idrottsföreningen och dess ledare är det viktigt att alla tar hänsyn till att barn och ungdomar utövar flera idrotter och att kommunicera med de andra idrotternas ledare. “Krockar” mellan olika idrotter kan inträffa och detta ska lösas med barnets bästa i fokus.

Kontaktinformation

Bandyförbundet Distrikt Mellansverige, This is a mailto link
Upplands Fotbollförbund, This is a mailto link
Upplands Handbollförbund, This is a mailto link
Upplands Innebandyförbund, This is a mailto link
Upplands Ishockeyförbund, This is a mailto link