Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Inkluderingssatsningar

Inkluderingssatsningar

Svenska från dag ett

I stadsdelen Lillsidan i Enköping arbetar RF-SISU Uppland med Svenska från dag ett, en folkbildningsinsatsning för asylsökande och nyanlända. Med verksamheten vill vi skapa meningsfull sysselsättning under väntetiden på beslut om uppehållstillstånd. Målet för verksamheten har varit att ge deltagarna ökad språkutveckling samt ökad förståelse för demokrati, det svenska samhället, föreningslivet och folkhälsa. Deltagarna ges också möjlighet att testa på olika aktiviteter och idrotter tillsammans med lokala föreningar. 

Svenska för alla

I stadsdelen Valsta i Märsta arbetar RF-SISU Uppland med Svenska för alla, vilket är en satsning med lärgrupper där deltagarna får lära sig svenska. Vissa av deltagarna är nyanlända och lär sig nybörjarsvenska medan andra deltagare har bott i Märsta i flera år och vill förbättra sitt språk. Målet för verksamheten har varit att ge deltagarna ökad språkutveckling samt ökad förståelse för demokrati, det svenska samhället, föreningslivet och folkhälsa. Verksamheten är också ett tillfälle för oss att tipsa om aktiviteter hos lokala föreningar för deltagarnas barn. 

Kontakt

Eva Dovebris

Sakkunnig Inkluderande idrott

0703-49 70 28

This is a mailto link