Idrottens dag - stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag över hela landet. Det är en del av EU:s satsning Europen Week of Sport och Europen School Sports Day. I Uppland arrangerar vi Idrottens dag i skolan tillsammans med grundskolor runt om i distriktet. 

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt  visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill förändra det.

Idrottens dag är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

 

Idrottens dag i skolan den 30 september

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland bjuder in skolor i Uppland att delta i eller anordna Idrottens dag, fredag den 30 september 2022. Vi vill att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i fysisk aktivitet.

Vill din förening vara med på Idrottens dag?

Idrottens dag är en möjlighet för din förening att låta skolbarnen prova på föreningens idrott. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om föreningens idrott samt visa vilka möjligheter som finns i föreningen. Kontakta Wilhelm Widerholm, This is a mailto link eller 018-27 70 17 om din förening vill vara med. 

Vill din skola vara med på Idrottens dag?

Din skolas deltagande blir en del av den stora helheten, med skolbarn i rörelse över hela Europa. Det är enkelt att delta och allt som krävs från din skola är att ni bokar in datumet, 30 september, och ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen.

RF-SISU Uppland stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Anmäl din skola här

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Uppland. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse.

Läs mer om Idrottens dag på RF:s webbplats