Idrottens dag - stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

I september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag över hela landet. Det är en del av EU:s satsning Europen Week of Sport och Europen School Sports Day. I Uppland arrangerar vi Idrottens dag i skolan för fritidshem och fritidsklubbar den 25 september i Gränbyparken i Uppsala. Vi samordnar också Idrottens dag för grundskolor runt om i distriktet som anordnar sin egen Idrottens dag. 

Varför behövs Idrottens dag?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt  visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill förändra det.

Vad vill vi med Idrottens dag?

Idrottens dag är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Idrottens dag i skolan den 25 september

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland bjuder in skolor i Uppland att delta i eller anordna Idrottens dag, fredag den 25 september 2020. Vi vill att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i fysisk aktivitet.

Idrottens dag för fritidshem och fritidsklubbar i Gränby i Uppsala kommun

Fritidshem på skolor i Gränbyområdet samt fritidsklubbar i östra delarna av Uppsala kommun bjuds in till en gemensam Idrottens dag i Gränbyparken, fredag 25 september klockan 9-16. Här finns idrottsföreningar på plats och låter barnen prova på olika aktiviteter. 

Vill din förening vara med på Idrottens dag?

Idrottens dag är en möjlighet för idrottsföreningar i Uppsala kommun att visa upp sin verksamhet och träffa barn, ungdomar och fritidspersonal. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening. Kontakta Emma Svensson, This is a mailto link eller 018-27 70 32 om din skola vill vara med. 

Idrottens dag för övriga skolor i Uppland

Övriga skolor i Uppland har möjlighet att ordna en egen Idrottens dag, utifrån egna förutsättningar och ambitionsnivå. Dagen blir en del av den stora helheten, med skolbarn i rörelse över hela Europa. Det är enkelt att delta och allt som krävs från din skola är att ni bokar in datumet, 25 september, och ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen.

Idrottsrörelsen stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Ladda hem inbjudan här

Anmäl din skola här

För information och frågor, kontakta Wilhelm Widerholm, This is a mailto link eller 018-27 70 17.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Uppland. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.