Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar

Projekt och satsningar

RF-SISU Uppland vill ha en idrott där ännu fler känner sig välkomna och där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Trösklarna måste bli lägre och det ska gå att idrotta på flera olika sätt i våra föreningar. För att testa nya idéer och upplägg samordnar RF-SISU Uppland ett antal projekt och satsningar. 

Det handlar om satsningar som bedrivs under en begränsad tid för att skapa förflyttningar inom olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för alla projekt och satsningar är att de alla syftar till att öppna upp den uppländska idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott för alla, hela livet.

Aktuella projekt och satsningar

Fritidsbanken

Möjlighet att låna sport- och fritidsprylar. Fritidsbanken finns i Bålsta, Enköping, Gottsunda, Gränby, Knivsta, Norrtälje, Tierp och Örsundsbro. Läs mer om Fritidsbanken här

Projektstöd IF barn och unga

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Läs mer om projektstöden här

Psykisk hälsa hos barn och unga

Inspirera, motivera och stimulera barn och unga inom psykiatrisk verksamhet till mer fysisk aktivitet. Läs mer om Psykisk hälsa hos barn och unga här

Rörelsesatsning i skolan

Rörelseaktiviteter under den samlade skoldagen på samtliga grundskolor i Tierps kommun. Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här

Träna i utegym

En förteckning över samtliga utegym i Uppland samt tips på hur du kan träna i utegym med gummiband. Läs mer om att träna i utegym här

Öppen idrottsverksamhet

Öppen idrottsverksamhet vill RF-SISU Uppland är kostnadsfri prova på-verksamhet för barn och unga. Läs mer om Öppen idrottsverksamhet här