Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar

Projekt och satsningar

RF-SISU Uppland vill ha en idrott där ännu fler känner sig välkomna och där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Trösklarna måste bli lägre och det ska gå att idrotta på flera olika sätt i våra föreningar. För att testa nya idéer och upplägg samordnar RF-SISU Uppland ett antal projekt och satsningar. 

Det handlar om satsningar som bedrivs under en begränsad tid för att skapa förflyttningar inom olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för alla projekt och satsningar är att de alla syftar till att öppna upp den uppländska idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott för alla, hela livet.

Aktuella projekt och satsningar

Fritidsbanken

Möjlighet att låna sport- och fritidsprylar. Fritidsbanken finns i Enköping, Gottsunda, Gränby, Norrtälje, Tierp och Örsundsbro. Läs mer om Fritidsbanken här

Psykisk hälsa hos barn och unga

Inspirera, motivera och stimulera barn och unga inom psykiatrisk verksamhet till mer fysisk aktivitet. Läs mer om Psykisk hälsa hos barn och unga här

Rörelsesatsning i skolan

Rörelseaktiviteter under den samlade skoldagen på samtliga grundskolor i Tierps kommun. Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här

Samsyn Uppland

Ett samarbete mellan fem specialidrottsdistriktsförbund (SDF) för att barn och ungdomar ska ha möjlighet att hålla på med flera olika idrotter och idrotta längre upp i åldrarna. Läs mer om Samsyn Uppland här

Sportis

Kostnadsfri drop-in för barn i årskurs 3-6 i stadsdelarna Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja i Uppsala kommun. Läs mer om Sportis här

Öppen Arena

Kostnadsfri gruppträning för seniorer i IFU Arena i Uppsala. Läs mer om Öppen Arena här

Öppen Sporthall

Personer som idag står utanför idrottsrörelsen får möjlighet att prova på olika idrotter och i förlängningen börja utöva den idrotten i en förening. Läs mer om Öppen Sporthall här