Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar

Projekt och satsningar

RF-SISU Uppland vill ha en idrott där ännu fler känner sig välkomna och där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Trösklarna måste bli lägre och det ska gå att idrotta på flera olika sätt i våra föreningar. För att testa nya idéer och upplägg samordnar RF-SISU Uppland ett antal projekt och satsningar. 

Det handlar om satsningar som bedrivs under en begränsad tid för att skapa förflyttningar inom olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för alla projekt och satsningar är att de alla syftar till att öppna upp den uppländska idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott för alla, hela livet.

Aktuella projekt och satsningar

Sportis

Kostnadsfri drop-in för barn i årskurs 3-6 i stadsdelarna Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja i Uppsala kommun. Läs mer om Sportis här

Rörelsesatsning i skolan

Rörelseaktiviteter under den samlade skoldagen på samtliga grundskolor i Tierps kommun. Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här

Öppen Arena

Kostnadsfri gruppträning för seniorer i IFU Arena i Uppsala. Läs mer om Öppen Arena här

Fritidsbanken

Möjlighet att låna sport- och fritidsprylar. Fritidsbanken finns i Enköping, Gottsunda, Gränby, Norrtälje, Tierp och Örsundsbro. Läs mer om Fritidsbanken här