Hem / Vi arbetar med / Idrott och studier

Idrott och studier

För elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott finns tre olika möjligheter: riksidrottsgymnasium (RIG), nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). RIG har riksrekrytering medan NIU och LIU har lokal/regional antagning.

Dubbla karriärer

Att kunna kombinera idrott med studier är en viktig del i den svenska idrottsmodellen. Varje idrottare ska ges möjlighet att satsa helhjärtat på sin idrott, oavsett om ambitionen är att hamna högst upp på prispallen, bli en duktig idrottsledare eller förbättra sin hälsa. Att ha möjlighet att kombinera en idrottssatsning med en gymnasieutbildning ger idrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

Mer information om skolorna finns på Celsiusskolans webbplats och på webbplatsen för lärlingsutbildningen Uppsala kommun

RIG och NIU

Elever på både RIG och NIU går ett vanligt gymnasieprogram med ämnet specialidrott, som kan läsas från 400 poäng upp till 700 poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

Riksidrottsgymnasium ger elitidrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot internationell elit medan NIU ger elitidrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot nationell elit. 

På Celsiusskolan finns RIG för amerikansk fotboll, badminton och golf samt NIU för amerikansk fotboll, badminton, bandy, basket, fotboll, friidrott, fäktning, golf, gymnastik, innebandy, ishockey, konståkning, orientering, padel, simning, tennis och volleyboll.

Lärlingsutbildningarna är möjliga att kombinera med NIU-idrotterna bandy, basket, fotboll, innebandy, ishockey och vollebyoll. 

Ansökan till RIG

Ansökan till RIG görs via ditt specialidrottsförbund (SF). Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Ansök till amerikansk fotboll för läsåret 2023/2024 senast den 1 december 2022. Ansök här

Ansök till badminton för läsåret 2023/2024 senast den 1 december 2022. Ansök här

Ansök till golf för läsåret 2023/2024 senast den 15 oktober 2022. Ansök här

Ansökan till NIU

Ansökan till NIU görs via Uppsala idrottsgymnasium eller via ditt specialidrottsförbund (SF).

Ansökan via Uppsala idrottsgymnasium

För amerikansk fotboll, bandy, fäktning, gymnastik, konståkning, padel och volleyboll ska ansökan göras via Uppsala idrottsgymnasium. Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är den 1 december 2022. Ansök här

Ansökan via SF

Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är den 1 december 2022.

Ansök här till badminton

Ansök här till basket

Ansök här till fotboll

Observera att du som söker NIU fotboll på Lärlingsutbildningen måste fylla i att du ska gå på Celsiusskolan trots att du ska gå i Ekeby. 

Ansök här till friidrott

Ansök här till golf

Ansök här till innebandy

Ansök här till ishockey

Ansök här till orientering 

Ansök här till simning

Ansök här till tennis

Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Samverkansavtal NIU

NIU har regional antagning, vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun så garanteras inte en förstahands-mottagning utan eleven blir alltid mottagen i andra hand. Ett frivilligt samverkansavtal mellan hemkommunen och Uppsala kommun kan dock upprättas vilket kan ge eleven rätten till förstahandsmottagning. Kontakta elevens hemkommun för mer information. 

Uppsala gymnasieboende

För elever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala finns Uppsala gymnasieboende, som ger tillsyn och boende under studietiden. På webbplatsen för Uppsala gymnasieboende finns mer information bland annat om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan. 

LIU

Elever på LIU går ett vanligt gymnasieprogram där 200 poäng är idrottskurser. Till det kan eleven lägga till ytterligare 100 poäng idrottskurser. Träningslära, men också utbildning inom ledarskap, coaching, idrottsnutrition, idrottspsykologi och idrottsfysiologi periodiseras med idrottsvalet.

LIU ger idrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot ledarskap och hälsa.

På Celsiusskolan finns LIU för atlet, bandy, basket, BMX, boxning, dans, fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, orientering, padel, simning, tennis och volleyboll. 

På lärlingsutbildningarna finns LIU för atlet, bandy, basket, BMX, fotboll, handboll, ishockey, innebandy och volleyboll. De idrotterna kan kombineras med vissa lärlingsinriktningar.

Ansökan till LIU

Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är den 15 februari 2023. Ansök här Observera att detta endast är en idrottslig ansökan, ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras. 

Nyfiken på LIU? Här kan du se en film om LIU Atlet.