Hem / Vi arbetar med / Idrott och studier

Idrott och studier

För elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott finns tre olika möjligheter: riksidrottsgymnasium (RIG), nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). RIG har riksrekrytering medan NIU och LIU har lokal/regional antagning.

Dubbla karriärer

Att kunna kombinera idrott med studier är en viktig del i den svenska idrottsmodellen. Varje idrottare ska ges möjlighet att satsa helhjärtat på sin idrott, oavsett om ambitionen är att hamna högst upp på prispallen, bli en duktig idrottsledare eller förbättra sin hälsa. Att ha möjlighet att kombinera en idrottssatsning med en gymnasieutbildning ger idrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

RF-SISU Uppland har i uppdrag att samordna de idrottsliga utbildningarna på gymnasiet i Uppsala kommun. Verksamheten är förlagd till Celsiusskolan, Ekebygymnasiet och Jällagymnasiet. Mer information om skolorna finns på Celsiusskolans webbplats, på Ekebygymnasiets webbplats och på Jällagymnasiets webbplats.

RIG och NIU

Elever på både RIG och NIU går ett vanligt gymnasieprogram med ämnet specialidrott, som kan läsas från 400 poäng upp till 700 poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

Riksidrottsgymnasium ger elitidrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot internationell elit medan NIU ger elitidrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot nationell elit. 

På Celsiusskolan finns RIG för amerikansk fotboll, badminton och golf samt NIU för amerikansk fotboll, badminton, bandy, basket, fotboll, friidrott, futsal, fäktning, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, modern femkamp, orientering, ridsport, simning och tennis.

På Ekebygymnasiet är det möjligt att kombinera lärlingsutbildningarna med idrotterna bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy och ishockey. 

Ansökan till RIG

Ansökan till RIG görs via ditt specialidrottsförbund (SF). Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Ansök till amerikansk fotboll för läsåret 2022/2023 senast den 1 december 2021. Ansök här

Ansök till badminton för läsåret 2022/2023 senast den 1 december 2021. Ansök här

Ansök till golf för läsåret 2022/2023 senast den 15 oktober 2021. Ansök här

Ansökan till NIU

Ansökan till NIU görs via Uppsala idrottsgymnasium eller via ditt specialidrottsförbund (SF).

Ansökan via Uppsala idrottsgymnasium

För amerikansk fotboll, bandy, basket, fäktning, gymnastik, konståkning, modern femkamp och ridsport ska ansökan göras via Uppsala idrottsgymnasium. Sista ansökningsdatum för läsåret 2022/2023 är den 1 december 2021. Ansök här

Ansökan via SF

Sista ansökningsdatum för läsåret 2022/2023 är den 1 december 2021.

Ansök här till badminton

Ansök här till fotboll

Ansök här till friidrott

Ansök här till futsal

Ansök här till golf

Ansök här till handboll

Ansök här till innebandy

Ansök här till ishockey

Ansök här till orientering 

Ansök här till simning

Ansök här till tennis

Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Samverkansavtal NIU

NIU har regional antagning, vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun så garanteras inte en förstahands-mottagning utan eleven blir alltid mottagen i andra hand. Ett frivilligt samverkansavtal mellan hemkommunen och Uppsala kommun kan dock upprättas vilket kan ge eleven rätten till förstahandsmottagning. Kontakta elevens hemkommun för mer information. 

Uppsala gymnasieboende

För elever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala finns Uppsala gymnasieboende, som ger tillsyn och boende under studietiden. På webbplatsen för Uppsala gymnasieboende finns mer information bland annat om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan, 

LIU

Elever på LIU går ett vanligt gymnasieprogram där 200 poäng är idrottskurser. Till det kan eleven lägga till ytterligare 100 poäng idrottskurser. Träningslära, men också utbildning inom ledarskap, coaching, idrottsnutrition, idrottspsykologi och idrottsfysiologi periodiseras med idrottsvalet.

LIU ger idrottare möjlighet och inspiration att göra en fullgod satsning mot ledarskap och hälsa.

På Celsiusskolan finns LIU för atlet, bandy, basket, BMX, boxning, dans, fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, padel, simning, tennis och volleyboll. 

På Ekebygymnasiet finns LIU för atlet, bandy, basket, BMX, fotboll, handboll, ishockey, innebandy och volleyboll. De idrotterna kan kombineras med lärlingsinriktningarna.

På Jällagymnasiet finns LIU för atlet, bandy, basket, BMX, fotboll, handboll, ishockey, innebandy och volleyboll. De idrotterna kan kombineras med programmen Fordon och transport samt Bygg och anläggning. 

Ansökan till LIU

Sista ansökningsdatum för läsåret 2022/2023 är den 15 februari 2022. Ansök här Observera att detta endast är en idrottslig ansökan, ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.