Hem / Om RF-SISU Uppland / Sammanläggning 2020

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna blir RF-SISU Uppland

Den 1 januari 2020 gjordes en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland lades då samman till RF-SISU Uppland.

Vi kommer även fortsättningsvis att ha två tydliga uppdrag, idrott och folkbildning, och sammanläggningen innebär ingen förändring av kärnverksamheten. Sammanläggningen är en administrativ åtgärd för att effektivisera den regionala verksamheten och görs främst för att:

  • Förenkla administrationen
  • Tydliggöra samverkan mellan idrottsuppdraget och folkbildningsuppdraget
  • Underlätta en korrekt momshantering

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland arbetar sedan flera år tillbaka tätt tillsammans med en gemensam styrelse, gemensam chef och gemensamt kansli. Två organisationer tar ett naturligt nästa steg som RF-SISU Uppland.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.