Hem / Om RF-SISU Uppland / Distriktsstämma 2022

Distriktsstämma 2022

RF-SISU Upplands stämma 2022 genomfördes den 7 april som ett hybridmöte där de flesta deltog på Arenahotellet i Uppsala och där några deltog digitalt. 

Protokoll distriktsstämma 2022

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse RF-SISU Uppland 2020

Verksamhetsberättelse RF-SISU Uppland 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning med revisionsberättelse RF-SISU Uppland 2020

Årsredovisning med revisionsberättelse RF-SISU Uppland 2021

Slutredovisning med revisionsberättelse SISU Idrottsutbildarna Uppland 2020

Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Ekonomisk plan RF-SISU Uppland 2022-2023