Personal


Här hittar du kontaktuppgifter till personalen hos RF-SISU Uppland.Ledning
0761047007
Distriktsidrottschef
0769425534
Tf verksamhetschef Folkbildning och utbildning
0706756122
Verksamhetschef Idrott och studier
0706298935
Verksamhetschef Projekt och satsningar samt Föreningssupport

Kommunikation
0702449542
Kommunikatör
0761338210
Grafisk formgivare

Ekonomi och administration
0725363351
Vaktmästare
0707434903
Ekonomiansvarig
0769425527
Kursadministratör och ekonomiassistent
0702647558
Personal- och löneadministratör

Föreningssupport
0725651435
Idrottskonsulent

Folkbildning och utbildning
0706259981
Idrottskonsulent Tierp och Älvkarleby kommun
0722264917
Idrottskonsulent Knivsta och Sigtuna kommun
0723599545
Idrottskonsulent Heby och Östhammars kommun
018277032
Idrottskonsulent Uppsala kommun
0766958592
Idrottskonsulent Enköping och Håbo kommun
0761338151
Idrottskonsulent Norrtälje kommun
Idrottskonsulent Uppsala kommun

Idrott och studier
0705134555
Elitidrottskoordinator och teamansvarig badminton
0727159079
Teamansvarig innebandy

Projekt och satsningar
0761414067
Projektledare
0703497028
Koordinator inkluderande idrott
0702221149
Samordnare Fritidsbanken
0727414648
Friskvårdslots och antidopingansvarig
0768027022
Friskvårdslots
Idrottskonsulent Parasport
0722454895
Friskvårdslots
0704525696
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
0766967360
Projektledare Sportis
0720856992
Samordnare Rörelsesatsning i skolan