Personal


Här hittar du kontaktuppgifter till personalen hos RF-SISU Uppland.

Här hittar du kontaktuppgifter till din idrottskonsulentLedning
0761047007
Distriktsidrottschef
0769425534
Verksamhetschef Folkbildning och utbildning
0706756122
Verksamhetschef Idrott och studier
0706298935
Verksamhetschef Projekt och satsningar samt Föreningssupport

Kommunikation
0702449542
Kommunikatör
0761338210
Grafisk formgivare

Ekonomi och administration
0725363351
Vaktmästare
0707434903
Ekonomiansvarig
0769425527
Kursadministratör och ekonomiassistent

Föreningssupport
0790607727
Idrottskonsulent och statistiker
0725651435
Idrottskonsulent

Folkbildning och utbildning
0706259981
Idrottskonsulent Tierp och Älvkarleby kommun
0722264917
Idrottskonsulent Knivsta och Sigtuna kommun
0723599545
Idrottskonsulent Heby och Östhammars kommun
0707851800
Idrottskonsulent Norrtälje kommun
0707751843
Idrottskonsulent Uppsala kommun
0761338113
Idrottskonsulent Uppsala kommun
0766958592
Idrottskonsulent Enköping och Håbo kommun

Idrott och studier
0705134555
Elitidrottskoordinator och teamansvarig badminton
0727159079
Teamansvarig innebandy

Projekt och satsningar
0703497028
Koordinator inkluderande idrott
0702221149
Projektledare
0727414648
Projektledare Folkhälsa och ANDTS
0768027022
Friskvårdslots
Idrottskonsulent Parasport
0790625912
Idrottskonsulent Svenska från dag 1
0722454895
Friskvårdslots
0720835801
Projektledare Delmos
0766967360
Projektledare
0704525696
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
0720856992
Samordnare Rörelsesatsning i skolan