Hem / Om RF-SISU Uppland

Om RF-SISU Uppland

RF-SISU Uppland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. 

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Uppland. Här kan du läsa mer om sammanläggningen

I distrikt RF-SISU Uppland finns cirka 1200 idrottsföreningar och 72 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Här kan du söka på kontaktuppgifter till förbund och föreningar  

RF-SISU Upplands arbete utgår från de regler som finns formulerade i våra stadgar och arbetet leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman.

Ladda hem RF-SISU Upplands stadgar här

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen

Vårt kontor

Du hittar vårt kansli i IFU Arena på Råbyvägen 77 i Uppsala. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och SDF det absolut viktigaste och våra idrottsutvecklare finns därför ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Upplands uppgifter hör att:

 • Företräda idrottsrörelsen i Uppland gentemot myndigheter, politiker och övriga samhället.
 • Leda det intressepolitiska arbetet och påvisa idrottens samhällsnytta.
 • Stödja idrottsrörelsen i Uppland i organisatoriska, administrativa och ekonomiska frågor.
 • Främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
 • Värna om folkrörelseidén och stimulera lärande.
 • Genom folkbildning ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning.
 • Genom folkbildning verka för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 
 • Genomföra utbildningar i linje med idrottens strategi 2025.
 • Verka för att stärka engagmanget och öka delaktigheten. 
 • Visa på idrottens betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor.
 • Fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
 • Bevara det idrottshistoriska arvet. 

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrottsrörelsens och RF-SISU Upplands verksamhet utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund.

RF:s verksamhetsidé, vision och värdegrund hittar du på RF:s webbplats

SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, vision och värdegrund hittar du på SISU Idrottsutbildarnas webbplats

Idrotten vill

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Ladda hem Idrotten Vill här

Strategi 2025

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. På webbplatsen för Strategi 2025 hittar du mer information 

Verksamhetsinriktning RF-SISU Uppland

I verksamhetsinriktningen och den ekonomiska planen anges vad RF-SISU Uppland särskilt ska prioritera i arbetet 2022-2023. Detta följs sedan upp i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Ekonomisk plan RF-SISU Uppland 2022-2023

Verksamhetsberättelser RF-SISU Uppland

Verksamhetsberättelse RF-SISU Uppland 2021

Verksamhetsberättelse RF-SISU Uppland 2020

Verksamhetsberättelser Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2019

Verksamhetsberättelser Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2018

Årsredovisningar RF-SISU Uppland

Årsredovisning RF-SISU Uppland 2021

Årsredovisning RF-SISU Uppland 2020

Årsredovisning Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2019

Årsredovisning Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2018