Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Uppsala Akademiska Roddarsällskap lär sig laga roddbåtar i lärgrupp

Uppsala Akademiska Roddarsällskap lär sig laga roddbåtar i lärgrupp

Under våren och sommaren har ett 30-tal av medlemmarna hos Uppsala Akademiska Roddarskällskap träffats i lärgrupp för att skaffa sig kunskap om att renovera och reparera roddbåtar.

Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS) grundades 1992 och har omkring 100 medlemmar. Under våren och sommaren har nästan en tredjedel av föreningens medlemmar deltagit i lärgrupper för att samtala och lära sig mer om roddbåtars material och om att reparera skador på båtarna. Oliver Degerstedt är ordförande hos UARS och berättar att roddbåtar lätt går sönder, till exempel genom kollisioner med bråte i Fyrisån, och att det är dyrt och krångligt att låta reparera båtarna hos de professionella roddbåtstillverkarna.

– Som tur är har vi en handfull medlemmar i föreningen som har stor kunskap om de olika material som roddbåtar är gjorda av och det är deras kompetens vi har nyttjat i de här lärgrupperna, förklarar Oliver.

En lärgrupp är en mindre grupp där människor genomför planerade samtal, reflekterar och lär inom olika ämnen. Lärgruppens metodik handlar alltså mycket om att lära av och med varandra, något som Oliver Degerstedt också framhåller som mycket positivt och givande:

– Det har varit perfekt att medlemmar med stor kunskap har kunnat lära andra medlemmar. Det har gjort att vi nu har många i föreningen som kan laga hål och andra skador på båtarna.

I lärgrupperna varvas praktik med teori

I lärgrupperna inom materialutveckling har deltagarna jobbat teoretiskt, men framförallt praktiskt. Att få en förståelse för hur mycket härdare man behöver för en gel-coat lagning eller vilket sandpapper man ska använda och när, är en del av utmaningen. Men temperatur och fukt spelar också en viktig roll så det tar ett par försök att få till fingertoppskänslan som krävs för en lyckad båtlagning.

För den teoretiska delen har föreningen använt en del lärmaterial från bland annat Svenska Roddförbundet och World Rowing (Internationella Roddförbundet). Oliver berättar att båda organisationerna och RF-SISU har mycket bra lärmaterial även inom andra områden, till exempel Trygga idrottsmiljöer som föreningen har jobbat med tidigare.

De flesta medlemmar i UARS har någon typ av anknytning till Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Många har inte svenska som förstaspråk och därför har föreningen beslutat att använda engelska som standardspråk. Med anledning av det har föreningen bland annat låtit översätta en del material från svenska till engelska inom RF-SISU Upplands satsning Jämställd och jämlik förening.

Flera lärgrupper med olika teman

Hos UARS tycker styrelsen och medlemmarna att lärgruppen är en bra metod och det senaste året har föreningen haft mer än en handfull olika lärgrupper.

– Lärgrupper är bra när vi i föreningen vill lära oss något nytt, få koll på aktuella ämnen och skapa delaktighet bland medlemmarna, säger Oliver.

Föreningen jobbar även med lärgrupper inom många andra områden, till exempel har de tagit fram en risk- och krishanteringsplan, utrett möjligheten till ett nytt klubb- och båthus och startat rekryteringsprojektet Studentsatsningen. Med Studentsatsningen har föreningen som mål att rekrytera fler studenter och därmed bidra till tillväxten av studentrodden i Uppsala samt sprida glädjen med rodd till fler studenter. Tack vare samarbete med Uppsala universitet har föreningen precis slutfört en roddskola enbart för studenter.

Oliver berättar att det roligaste med att arbeta i lärgrupp är att få utveckla idrottsföreningen tillsammans med andra.

– Att få testa idéer och få in synpunkter från medlemmar som också vill utveckla föreningen, förklarar Oliver.

En utmaning som Oliver lyfter fram är att få tillräckligt många engagerade kring det som deltagarna i lärgruppen kommer fram till, framför allt lärgrupper med teman som kommer att påverka hela föreningen.

Engagemang och delaktighet i lärgruppen

När en förening genomför en lärgrupp i samarbete med RF-SISU ska det alltid finns en lärgruppsledare för gruppen. Lärgruppsledarens uppgift är att planera, vara samtalsledare, skapa intresse och engagemang i gruppen. Oliver har varit lärgruppsledare för flera av föreningens lärgrupper.

- Medlemmarnas intresse att delta i en lärgrupp beror mycket på ämnet, men de som väljer att delta i lärgruppen brukar vara väldigt engagerade, berättar Oliver.

En viktig uppgift för lärgruppsledaren är att kunna leda samtalet och vara lyhörd för deltagarnas synpunkter. För att fånga upp tankar och idéer från deltagarna använder sig Oliver bland annat digitala verktyg såsom Padlet och Mentimeter för att samla innehåll och skapa omröstningar.

Lärgrupper - ett bra sätt att utveckla föreningen

För UARS är lärgrupper en bra metod för att utveckla både den enskilda medlemmen och föreningens verksamhet.

- Lärgrupperna är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla föreningen, engagera fler medlemmar och uppnå de ambitiösa målen vi sätter år efter år, avslutar Oliver.