Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Upplands-Västmanlands Fältrittklubb förlorar 50 000 kronor när Akka-dagen och pay & jump-tävling ställs in

Upplands-Västmanlands Fältrittklubb förlorar 50 000 kronor när Akka-dagen och pay & jump-tävling ställs in

Varje år brukar Akka-dagen locka mellan 200 och 250 besökare till Akademistallet i Uppsala. Men på grund av coronapandemin fick föreningen ställa in både Akka-dagen och en pay & jump-tävling.

Coronakrisen slår hårt mot idrottsrörelsen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, och de flesta föreningar får, med anledning av rådande förbud och restriktioner, ställa in många aktiviteter och evenemang.

Upplands-Västmanlands Fältrittklubb (UVFK) hade planerat för den så kallade Akka-dagen, ett öppet hus för allmänheten, i början av oktober samt för en träningstävling i hoppning den 15 november.

- Det var särskilt tråkigt att behöva ställa in Akkadagen, eftersom den lockar många besökare som inte redan är medlemmar i föreningen eller befintliga ridskoleelever. Den här dagen har vi de senaste åren dessutom haft uppvisning av Riddarsällskapet Celeres Nordica och Föreningen Uppsala Voltige för att visa på den bredd som finns inom ridsporten, säger Susanne Åberg, ordförande i UVFK.

Uteblivna intäkter från planerade aktiviteter såsom Akka-dagen och pay & jump-tävlingar har medfört att UVFK förlorat ungefär 50 000 kronor under fjärde kvartalet 2020.

- Men vi har förlorat minst lika mycket till från aktiviteter vi ett vanligt år brukar arrangera, men i år inte ens planerade för på grund av rådande omständigheter, berättar Susanne Åberg.

Kompensationsstöd till UVFK

För att kompensera för uteblivna intäkter och kostnader för evenemang och verksamhet som föreningarna inte har kunnat genomföra på grund av coronapandemin finns det så kallade kompensationsstödet. UVFK fick 15 000 kronor i kompensationsstöd för perioden oktober-december 2020 och de pengarna har föreningen öronmärkt för att köpa in en välutbildad ridskolehäst senare i år.

- Kompensationsstödet betyder mycket för oss, men ridsporten överlag har ändå haft tur då mycket av vår dagliga ridskoleverksamhet har kunnat fortsätta mer eller mindre som vanligt. Vi har kunnat anpassa den ordinarie verksamheten genom att ha många ridlektioner utomhus och att elever inte får vistas i stallet förutom i samband med ridlektion. Det vi inte har kunnat genomföra det här året är evenemang och aktiviteter utöver ordinarie verksamhet. Att inte ha kunnat genomföra den här typen av arrangemang har dock haft en stor ekonomisk påverkan på vår förening, förklarar Susanne Åberg.

Av kompensationsstödet för kvartal fyra 2020 betalas nära 100 miljoner kronor ut till 2000 föreningar i Sverige. Av stödet går 6 228 000 kronor till föreningar i Uppland, vilket motsvarar 4,8 procent av det totala kompensationsstödet till föreningar och specialidrottsförbund (SF).

- Sedan coronautbrottet har många föreningar gjort ett fantastiskt jobb under året med att ställa om - och inte ställa in - sin verksamhet. Läget för många föreningar är dock mycket allvarligt, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket kan få förödande konsekvenser på lite längre sikt, både för den enskilda föreningen och för samhället i stort, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland. 

Ytterligare kompensationsstöd behövs

Idrottsrörelsen har kompenserats till och med februari på grund av corona. Samtliga riksdagspartier anser att idrottsrörelsen bör få ekonomiskt stöd även från mars 2021 och framåt. Det visar den enkät där Riksidrottsförbundet ställt frågor till partierna. Trots detta finns inget besked från regeringen.

- Ett förlängt stöd från regeringen och fortsatt kommunalt stöd under 2021 är viktigt för att idrotten ska ta sig igenom coronakrisen, säger Dag Söderberg.

Läs mer om Riksidrottsförbundets krav på stöd från mars och framåt