Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Unga leder unga – ett framgångsrecept för Lurbo Ridklubb

Unga leder unga – ett framgångsrecept för Lurbo Ridklubb

Med lärgruppen som metod träffas ungdomsstyrelsen hos Lurbo Ridklubb för att samtala om viktiga frågor och för att planera aktiviteter för föreningens barn och unga.  

Lurbo Ridklubb har sedan många år tillbaka en ungdomssektion med en ungdomsstyrelse, vilken idag består av åtta ungdomar mellan 13 och 18 år. Genom ungdomsstyrelsen ges ungdomarna möjlighet att engagera sig samt vara med och påverka. Det ger också samtliga barn och unga i föreningen möjlighet att uttrycka åsikter och komma med idéer. Nora Sandrup, Rebecca Andrén, Astrid Hesselius och Milla Adler är fyra av ungdomsstyrelsens ledamöter och de lyfter fram konceptet med att unga leder andra unga som en framgångsfaktor, dels för att man kan lära mycket av varandra, dels för att det skapar gemenskap.

– En av de största fördelarna med att ha en ungdomsstyrelse är att det är ungdomar som leder andra ungdomar och att det inte är vuxna som leder de unga, säger Rebecca Andrén.

– Ungdomsstyrelsen ger oss dessutom möjlighet att engagera alla ungdomar och få en gemenskap bland oss unga, fyller Astrid Hesselius på.

Lärgruppsträffar för att samtala och planera

För att samtala om viktiga frågor och för att planera aktiviteter för föreningens barn och unga jobbar ungdomsstyrelsen med lärgruppen som metod.   

Efter sommaren startade Lurbo Ridklubb ungdomssatsningen Inspiration för livet, en satsning med fokus på värdegrundsfrågor. Med värdegrundsarbetet vill föreningen stärka ungdomarna som individer och skapa bättre sammanhållning och trygget.

– Att ordna ett tryggt forum där vi kan prata om hur vi vill vara mot varandra i stallet och på sociala medier öppnar för en bra miljö och grogrund på klubben som förhoppningsvis rustar ungdomarna med bra verktyg för framtiden, förklarar Anna Jonson, ordförande i Lurbo Ridklubb.

Satsningen omfattar fyra träffar, vilka genomförs med ungefär en månads mellanrum för att skapa tid för reflektion, eftertanke och samtal mellan gångerna. Vid träffarna har de deltagande ungdomarna dels träffats själva, dels bjudit in experter och andra inspirerande gäster. Ämnen som redan har diskuterats och som ungdomarna under hösten och vintern kommer att samtala kring är mobbing och trakasserier, att överkomma hinder samt mental träning. Hittills har två träffar genomförts, den första då ungdomarna träffades själva och den andra då ungdomarna bjöd in stiftelsen Friends.

– När stiftelsen Friends var här så bjöd vi in de vuxna från klubben också för att de skulle få en bättre förståelse för ungdomarna, berättar Nora Sandrup.

Förutom ungdomssatsningen Inspiration för livet anordnar Lurbo Ridklubb många andra aktiviteter. Ungdomsstyrelsen ansvarar för flera av dessa såsom favorithästfotografering, filmkvällar, klubbtävlingar och julshow. Närmast i tiden ligger dock årets Halloween-kväll, en aktivitet som vänder sig till samtliga barn och ungdomar i föreningen.

– Då ska vi ha en spökrunda och kolla på en läskig film. Det blir ett sätt för barnen att ha kul i stallet, säger Milla Adler.

Det ligger mycket förberedelser bakom genomförandet av alla aktiviteter och den mesta planeringen genomförs i lärgrupper.  När ungdomsstyrelsen planerar olika aktiviteter är det någon som tar rollen som lärgruppsledare med uppgift att vara samtalsledare:

– När vi har våra träffar brukar vi gå varvet runt så att alla får säga någonting. På så sätt ser vi till att alla pratar, så att det inte är samma person som pratar hela tiden. Och det tror jag är ett bra sätt, säger Rebecca Andrén.

– Vi brukar också ha ganska många öppna diskussioner och då tänker jag att alla ser till att lämna luckor så att alla andra också får prata. Och så lyssnar vi på varandra. Det är viktigt, säger Nora Sandrup.

Hästminne – ett nytt lärmaterial

För att skapa bra förutsättningar för deltagarna i en lärgrupp att ta till sig ny kunskap i det ämne som man vill samtala och lära mer om finns mycket bra lärmaterial. Det kan till exempel vara böcker, filmer, tidningsartiklar och webbaserade material.

Lurbo Ridklubb använder många olika lärmaterial, bland annat olika sällskapsspel. Ett spel som är alldeles nytt hos föreningen är Hästminne, vilket är ett kunskapsspel där deltagarna ska svara på frågor om hästar och hästhantering. Spelet skulle till exempel kunna användas när ungdomsstyrelsen ordnar filmkvällar för föreningens barn och unga.

– Om vi har filmkvällar så skulle man kunna dela in barnen och ungdomarna i lag så att de spelar tillsammans. Spelet kan också användas på andra aktiviteter där vi kanske har lite tid över eller där vi har planerat in tid för lekar. Och då är det ett sätt att få in mer generell hästlära i våra aktiviteter. Jag tror att det är ett ganska kul sätt att engagera ungdomarna i att lära sig mer teori jämfört med att man bara sitter och föreläser, avslutar Nora Sandrup.

Läs mer om Lurbo Ridklubb här

Läs mer om Lärgrupper och lärgruppsledare här