Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Tips, råd och stöd kring årsmöten i pandemi-tider

Tips, råd och stöd kring årsmöten i pandemi-tider

Vinter och vår är högsäsong för årsmöten för förbund och föreningar. Men hur ska du och din förening eller ditt förbund tänka nu när pandemin återigen försvårar traditionella, fysiska årsmöten?

Just nu krävs extra eftertanke när föreningen/förbundet planerar sitt årsmöte. Hög smittspridning och restriktioner gör att styrelsen har ett ansvar att fatta kloka beslut om hur årsmötet kan genomföras.

Riksidrottsförbundet (RF) anser inte att 2022 års årsmöte kan ställas in eller i sin helhet flyttas till 2023. Föreningar och förbund kan istället välja att genomföra årsmötet digitalt, som ett hybridårsmöte eller som fysiskt, traditionellt årsmöte i de fall det är möjligt.

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna hör att fler kan delta, dels de som inte har möjlighet att resa till mötet, dels nya målgrupper som till exempel yngre medlemmar. Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs bland annat mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna. 

Tips, råd och stöd 

På RF:s webbplats hittar du värdefull information när du och din förening tar ställning till hur ert årsmöte kan genomföras:

Vad gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2022

Vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra ett digitalt årsmöte

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland