Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Tapp av medlemmar och ideellt engagemang orosmoln efter två år med corona

Tapp av medlemmar och ideellt engagemang orosmoln efter två år med corona

Coronapandemin har hos uppländska idrottsföreningar medfört ett tapp av medlemmar, minskat ideellt engagemang och en oro över ekonomin. Det framkommer i Riksidrottsförbundets rapport Två år med Corona som släpps idag.

Coronapandemin och dess restriktioner har varit påfrestande för de flesta föreningar, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Färre träningar, tävlingar och matcher har genomförts under en tid där idrottsverksamhet fått ställas om, startats om och stängt ner i olika omgångar. Många föreningar har dessutom fått ställa in arrangemang och evenemang, vilket påtagligt påverkat föreningens ekonomi.

Riksidrottsförbundets rapport  Två år med corona baseras bland annat på skillnader i det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK) mellan 2019 och 2021, en föreningsenkät samt fokusgrupper med idrottsföreningar och specialdistriktsidrottsförbund (SDF).

I rapporten framkommer att de flesta föreningar under coronapandemin har tappat medlemmar inom samtliga åldersgrupper, men att tappet har varit störst bland ungdomar och vuxna. Ett flertal föreningar har sett ett minskat ideellt engagemang i föreningen och bristen på bland annat domare och funktionärer är stor när återstarten nu börjar. Rapporten visar också att många föreningar har ett sämre ekonomiskt resultat med anledning av coronapandemin och känner stor oro för sin ekonomiska situation.

– Uppland behöver en stark idrottsrörelse med stort ideellt engagemang för att klara en god folkhälsa i framtiden. De uppländska idrottsföreningarna behöver fortsatt stöd från stat, region och kommun för att klara sin ekonomi och för att kunna jobba med återrekrytering och nyrekrytering av ledare, tränare, eldsjälar och inte minst alla de ungdomar som under pandemiåren slutat med sin idrott, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Medlemstapp bland ungdomar och vuxna

Det lokala aktivitetsstödet (LOK) visar en minskning på 700 000 aktivitetstillfällen och 7,7 miljoner deltagartillfällen 2021 jämfört med 2019. I Uppland minskade antal aktiviteter med 26 599, vilket är en minskning med 11 procent mellan 2019 och 2021. Antal deltagartillfällen i Uppland minskade under samma tidsperiod med ungefär 307 000, vilket är en minskning med 12 procent. Inomhusidrotter, kampidrotter och paraidrotter har drabbats värst, till exempel har parasport minskat med hela 60 procent, brottning med 50 procent, budo- och kampsport och innebandy med 32 procent och gymnastik med 28 procent.

Ett exempel på en förening som tappade många deltagare under pandemin är parasportföreningen Fyrisgården IK:

– När pandemin härjade som värst valde många av våra aktiva att ta en paus, vilket ledde till att deltagandet i våra grupper blev mindre än hälften jämfört med innan pandemin, säger Thomas Robertsson, idrottsansvarig hos Fyrisgården.

Ulrica Backlund, verksamhetschef hos Fyrisgården fyller på:

– Vi har dock haft en plan för återstart och nu upplever vi ett stort intresse bland våra aktiva att komma tillbaka till verksamheten. Vi har även fått in ett antal nya utövare bland våra barn i åldrarna 8–12 år.

Minskat ideellt engagemang

Många föreningar vittnar om att pandemin inneburit ett minskat engagemang. Det handlar framför allt om tränare, ledare, domare och funktionärer som slutat eller pausat sitt engagemang. I den enkät som föreningar fick svara på och som är en del av underlaget i coronarapporten anger 38 procent av de uppländska föreningarna att de har haft svårt att behålla funktionärer, 37 procent säger att de har haft svårt att behålla vuxna ideella tränare medan 31 procent uppger att de har haft svårt att behålla unga ideella tränare.

LOK-stödet visar att antal ledartillfällen i Uppland har minskat med cirka tio procent. Bland de idrotter som har tappat mest finns parasport som har tappat 59 procent, brottning 35 procent, innebandy 28 procent, gymnastik 22 procent samt budo- och kampsport 18 procent.

– Pandemin har minskat engagemanget i klubben. Om det inte erbjuds några aktiviteter är det inte så givande att engagera sig och det leder till en negativ spiral. I förlängningen påverkar det även möjligheten att hitta förtroendevalda till styrelsen, säger Sofia Krafft, kassör hos Länna IF Orientering.

Ekonomiska utmaningar

Inställda läger, tävlingar och arrangemang som föreningen tidigare år har anordnat har märkbart påverkat föreningarnas ekonomi. Majoriteten av de uppländska föreningarna (61 procent) som svarade på föreningsenkäten uppgav att de har fått en sämre ekonomisk situation på grund av coronapandemin och restriktionerna.

För att hålla en ekonomisk balans i föreningen har föreningarna vidtagit olika åtgärder. Den vanligaste åtgärden har varit att minska på föreningens utgifter för löpande verksamhet, som 41 procent av föreningarna säger att de har gjort. Det har också handlat om att avstå från gemensamma evenemang, göra stödinsamlingar och höja medlems- och träningsavgifter. Tio procent anger att de har permitterat eller sagt upp anställda.

Vissa föreningar går mot strömmen

Även om de allra flesta föreningar har haft det tufft verksamhetsmässigt och ekonomiskt går vissa föreningar mot strömmen. I föreningsenkäten finns exempel på föreningar i Uppland som anger ett bättre ekonomiskt resultat än innan coronapandemin. Det finns också idrotter som har mer verksamhet nu än tidigare och det är framför allt föreningar inom utomhusidrotter, till exempel golf och ridsport.

Återstarten

När det nu är dags för återstart visar rapporten att idrotten, för att klara återstarten, behöver:

  • Fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott.
  • Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer.
  • Stöd att beta av utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer, både genom folkbildning och de mer traditionella tränar- och ledarutbildningar hos specialidrottsförbunden (SF).
  • Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som på många ställen har stannat av.
  • Kostnadseffektiva lösningar för att behålla den digitalisering som har skett, utan att det blir för oflexibelt och fyrkantigt.

 

Ladda hem hela rapporten här