Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Stöd för barn på flykt och med oro

Stöd för barn på flykt och med oro

Flyktingströmmen till Sverige ökar och idrottsrörelsen kan bidra med bra fritidsaktiviteter för barnen som kommer hit. Läs om hur din förening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn på flykt.

Idrottsföreningar har under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning, rörelse och sammanhang till nyanlända personer och till de som varit ett tag i Sverige. Inte minst från 2015 och framåt har idrottsrörelsen visat att ökad inkludering av nyanlända leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Projektstöd

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka projektstöd för att hålla i aktiviteter för de drabbade barnen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet. Det övergripande syftet är att inkludera underrepresenterade grupper.

Ansökan
Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland och presentera föreningens projektidé innan ni ansöker i IdrottOnline.

Att möta barn och unga med oro och frågor om kriget i Ukraina

Barn och unga tar ofta del av rapportering om krig och oroligheter på sociala medier och via kompisar. Som ledare inom idrotten kan vi behöva vägledning om hur vi pratar med barn och unga om svåra saker. Som hjälp har vi sammanställt en lista med länkar till Krisinformation (MSB), Försvarsmakten och Rädda Barnen för att du lätt ska kunna hitta lämpliga källor till trygg information och handfasta råd.

Krisinformation - Om oron för krig

Försvarsmakten - Att prata med barn om oro för omvärldsläget
Rädda Barnens hemsida - Så pratar du med ditt barn om svåra händelser https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/