× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Stigande elpriser – stor oro bland uppländska idrottsföreningar

Stigande elpriser – stor oro bland uppländska idrottsföreningar

De allt högre elpriserna riskerar att få allvarliga konsekvenser för distriktets idrottsföreningar. Flera föreningar har redan påverkats negativt och det är många som med oro blickar fram emot kommande vinter.

Störst är oron bland de föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras övergenom högre hyror.

Snöläggningen största oron hos Bålsta alpina klubb

Slalombacken i Bålsta drivs av Bålsta alpina klubb. Föreningen arrenderar marken av Håbo kommun, men äger själva anläggningen. Genom stort ideellt arbete och gott stöd av kommunen lyckas Bålsta alpina klubb år efter år erbjuda skidåkning på nära håll. Föreningen känner dock stor oro inför kommande säsong med höjda el- och drivmedelspriser:

– Med nuvarande elpriser tror vi att våra kostnader minst kommer att dubbleras det här året jämfört med förra. Snöläggning är vår största utmaning, eftersom det är dyrt att tillverka snö. Om det kommer kyla tror vi oss dock ha råd att lägga snö. Det är om vi lägger snö och det sedan blir varmt så att snön smälter som vi får problem. Då har vi bara en massa kostnader och inga inkomster och det riskerar att påverka verksamheten, förklarar Tobias Trillon Persson, ordförande i Bålsta alpina klubb.

Åtgärder för att minska energikostnaderna

Bålsta alpina klubb har diskuterat flera lösningar för att hålla nere energikostnaderna.

– Det absolut lättaste där vi kan spara lite el är att byta belysning till LED. Här pågår ett projekt, men det är inget vi hinner få klart till kommande säsong. Vi kommer också att behöva vara bättre på att stänga av både liftar och belysning då få är i backen, säger Tobias Trillon Persson.

Men frågan är om de här åtgärderna räcker för föreningen.   

– Vi har börjat titta på att marginellt höja priserna för medlemmar och besökare. Det vill vi dock helst inte göra då det troligtvis kommer att medföra att färre medlemmar och besökare har möjlighet att åka skidor, säger Tobias Trillon Persson.

Hoppas på stöd från kommun och stat

Nu hoppas Bålsta alpina klubb, precis som många andra föreningar i distriktet, på ett utökat stöd från kommunen, men också att staten går in och ger garantier. Föreningen har redan påbörjat en dialog med Håbo kommun.

– Vi har ett gott samarbete och tror och hoppas att vi kan komma fram till en bra lösning, säger Tobias Trillon Persson.

Kommunerna står dock också inför stora utmaningar och Riksidrottsförbundet och RF-SISU- distrikten runt om i landet får redan signaler om att kommunerna kan komma i sådan situation att de måste prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.

– Det kommer att slå hårt mot idrottsföreningarna och den verksamhet de bedriver i de kommunala anläggningarna, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Pandemin påverkar fortfarande distriktets idrottsföreningar

Idrottsrörelsen har precis tagit sig igenom en pandemi där konsekvenserna av den fortfarande påverkar många föreningar.

– Vad kommer det att få för samhällskonsekvenser om idrottsföreningarna nu, i direkt anslutning till pandemin, på nytt blir tvungna att pausa verksamheten? En dialog mellan idrotten och kommunerna är viktig, så att beslutsfattare och föreningsliv kan hjälpas åt att hitta lösningar så att idrotten kan fortsätta bedriva sin verksamhet även under el-krisen, avslutar Dag Söderberg.