Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Sök LOK-stöd senast den 25 februari

Sök LOK-stöd senast den 25 februari

LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inskickad senast den 25 februari. Ansökan görs via din förenings IdrottOnline-sida och alla LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt.

LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 

Ansökan om LOK-stöd görs på föreningens IdrottOnline-sida. De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. 

Onlineträning/digital träning är godkända träningstillfällen så länge de i övrigt uppfyller kraven på LOK-stödsaktiviteter enligt regelverket. På RF:s webbplats hittar du regler och blanketter för LOK-stöd

Digital närvaroregistrering av LOK-stöd

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt för föreningar att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Att närvaroregistrera digitalt innebär att föreningar inte längre kan registrera närvaro på papper. Det finns två möjligheter att närvaroregistrera digitalt, antingen via medlemsregistret och närvarohanteringen i IdrottOnline eller via ett externt system som har inläsning till IdrottOnilne, som till exempel Laget eller Svenskalag. Om din förening närvaroregistrerar i ett externt system, med inläsning till IdrottOnline, måste aktiviteterna vara registrerade senast den 20 februari.

Läs mer om hur du ansöker om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats

Lite siffror från 2020

För vårterminen 2020 (1 januari - 30 juni) fördelades 11 201 412  kronor till 458 uppländska föreningar. 

Kommun Antal föreningar LOK-stöd i kronor
Enköping 53 1 047 977
Heby 19 228 042
Håbo  21 580 299
Knivsta 16 468 462
Norrtälje 64 958 274
Sigtuna 41 1 100 226 
Tierp  27 420 574
Uppsala 164 5 695 556
Älvkarleby 16 201 849
Östhammar 37 500 153