Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Sök LOK-stöd senast den 25 augusti

Sök LOK-stöd senast den 25 augusti

LOK-stödsansökan för våren ska vara inskickad senast den 25 augusti. Ansökan görs via din förenings IdrottOnline-sida och alla LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt.

LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 

Ansökan om LOK-stöd görs på föreningens IdrottOnline-sida. De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. 

Onlineträning/digital träning är godkända träningstillfällen så länge de i övrigt uppfyller kraven på LOK-stödsaktiviteter enligt regelverket. På RF:s webbplats hittar du regler och blanketter för LOK-stöd

LOK-stöd för islandshäst och padel 

Vid Riksidrottsmötet i maj valdes Svenska Islandshästförbundet och Svenska Padelförbundet in som medlemmar i RF. Föreningar som bedriver dessa idrotter kan ansöka om LOK-stöd för aktiviteter genomförda mellan den 1-30 juni. Sista ansökningsdatum, precis som för alla andra idrotter, är den 25 augusti.

Digital närvaroregistrering av LOK-stöd

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt för föreningar att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Att närvaroregistrera digitalt innebär att föreningar inte längre kan registrera närvaro på papper. Det finns två möjligheter att närvaroregistrera digitalt, antingen via medlemsregistret och närvarohanteringen i IdrottOnline eller via ett externt system som har inläsning till IdrottOnilne, som till exempel Laget eller Svenskalag. Om din förening närvaroregistrerar i ett externt system, med inläsning till IdrottOnline, måste aktiviteterna vara registrerade senast den 20 augusti.

Lite siffror från 2020

För höstterminen 2020 (1 juli - 31 december) fördelades 9 845 278 kronor till 528 uppländska föreningar.

Kommun Antal föreningar LOK-stöd i kronor
Enköping 58 882 198
Heby 25 151 074
Håbo  24 517 376
Knivsta 21 446 816
Norrtälje 77 802 377
Sigtuna 45 1 101 133
Tierp  33 331 898
Uppsala 192 5 017 318
Älvkarleby 13 156 603
Östhammar 40 438 485