Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Skolgårdar som lockar till lek och idrott!

Skolgårdar som lockar till lek och idrott!

Sommaren är snart slut, hösten står för dörren och skolgårdarna runt om i Uppland sjuder återigen av liv. Att utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse är en del av RF-SISU Upplands satsning på mer rörelse i skolan.  

Rörelsesatsning i skolan är en satsning på att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. I dagsläget deltar cirka 80 uppländska skolor i satsningen, ett sextiotal som nätverksskolor och 19 som samverkansskolor med ett anpassat stöd utifrån överenskommelser.

Rörelse – en naturlig del av lärandet

Med Rörelsesatsning i skolan vill RF-SISU Uppland att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som uppmuntrar både till lek och idrott. ”Genom att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga genom lek och rörelse blir också steget vidare till idrottsrörelsen enklare” förklarar Wilhelm Widerholm, projektledare för Rörelsesatsning i skolan hos RF-SISU Uppland.

”I leken använder barn många olika rörelser såsom att hoppa, krypa, hänga och springa och ju mer deras grundmotoriska förmåga ökar desto större blir deras självtroende. Det i sin tur gör att vi hoppas och tror gör att fler barn vill, vågar och kan ta steget vidare till idrottsrörelsen”, säger Jonas Värm, sakkunnig barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Uppland.

Linjemålningar och aktivitetsväska inspirerar

Två av skolorna som deltar i satsningen är Hågadalsskolan i Uppsala kommun och Vendels skola i Tierps kommun. För att skapa skolgårdsmiljöer som lockar till aktivitet har de bland annat satsat på linjemålningar på asfalten och på att använda innehållet i den aktivitetsväska de får genom att delta i Rörelsesatsning i skolan.

Med linjemålningarna möjliggörs många aktiviteter och lekar såsom Sten, sax och påse, Twister, Fia med knuff, Kubb, King och basket. I dagsläget använder Hågadalsskolan främst linjemålningarna på raster och fritids, men kommer så småningom att försöka använda de även i undervisningen. ”Det är viktigt att ha en tanke kring asfaltsmålningen [linjemålningen, reds.anm.]. För oss handlar det inte om att pynta skolgården utan att skapa möjligheter till rörelse”, berättar Lena Olsson, biträdande rektor på Hågadalsskolan.

I aktivitetsväskan ingår markeringskoner, koner som kan kombineras med plastkäppar och hållare, rockringar, hopprep, ärtpåsar, jonglerschalar, golvmarkeringar och skumplastbollar. På Vendels skola har materialet i aktivitetsväskan har använts flitigt på såväl raster och fritids som i undervisningen. ”Vi använder innehållet i aktivitetsväskan bland annat till att bygga hinderbanor och hinder för käpphästridning”, berättar Therese Nyysti på Vendels skola.

Men linjemålningarna och innehållet i aktivitetsväskan inspirerar inte bara till rörelse utan också till att knyta fler och nya kompiskontakter. Att skolpersonal startar upp och deltar i aktiviteten kan också göra att fler barn vill delta. ”När vuxna initierar en lek eller bygger en hinderbana leker barn tillsammans som inte annars brukar göra det. Det bidrar till ett bättre klimat bland eleverna och jag tror att de känner sig trygga att prova på, eftersom en vuxen är med och styr upp leken”, förklarar Therese Nyysti.

Andra sätt att stimulera till lek och idrott

Utöver linjemålningar och materialet i aktivitetsväskan har de skolor som deltar i Rörelsesatsning i skolan hittat många sätt att skapa mer rörelse under den samlade skoldagen. Några exempel på aktiviteter är dans, disco, dragkamp, morgonjympa, rörelsebana- och lekar, tabata och tipspromenad.

”Både rörelsesatsningen i sig och det material vi har fått ta del av tycker jag har varit mycket inspirerande. Det är också värdefullt att kunna följa det arbete som görs genom de inspirationsföreläsningar som erbjuds och via skolnätverket och Facebook”, avslutar Therese Nyysti.

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här