Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Rörelsesatsning i skolan bidrar till glädje och mer kunskap

Rörelsesatsning i skolan bidrar till glädje och mer kunskap

Elevledda rastaktiviteter, temaveckor och rörelsepauser. Det är några aktiviteter som har införts på Hågadalsskolan i Uppsala sedan de gick med i Rörelsesatsning i skolan.

När vi besöker Hågadalsskolan i Uppsala är det full fart på skolgården. Några hoppar hopprep andra spelar King och en grupp med barn går med kartor i handen till skogen bakom skolan. Det märks omgående att rörelse står i fokus. 

För ungefär två år sedan fick Hågadalsskolan möjlighet att bli en så kallad samverkansskola i Rörelsesatsning i skolan, regeringens och Riksidrottsförbundets satsning på att skapa mer rörelse under den samlade skoldagen.

– När vi fick frågan om att vara med var det en självklarhet för oss att tacka ja. Vi såg att satsningen kunde bredda elevernas intressesfär och göra det möjligt för dem att prova nya aktiviteter. Så hösten 2020 drog vi i gång, berättar Lena Olsson, biträdande rektor på Hågadalsskolan.

Redan innan Hågadalsskolan fick möjlighet att delta i rörelsesatsningen hade de börjat fundera kring hur de skulle kunna få in mer rörelse, både under skoltid och på fritids.

– Vi bestämde oss tidigt för att Rörelsesatsning i skolan skulle ingå i skolans ordinarie verksamhet, berättar Lena Olsson.

– Vi utgick från befintliga personalgrupper där en grupp fick uppdraget att samordna rörelsesatsningen, förklarar Towe Rohlin, som är fritidspedagog och samordnare för rörelsesatsningen på Hågadalsskolan.

En aktivitet som skolan hade provat innan de gick med i rörelsesatsningen var rörelsepauser i klassrummet, det vill säga att man tar en kort paus från undervisningen för att röra på sig, till exempel göra en klappramsa eller en balansövning.

– Flera av skolorna som deltar i rörelsesatsningen har provat rörelsepauser och tycker att det är ett bra och enkelt sätt att ta ett avbrott från undervisningen. Dessutom uppskattas rörelsepauser av de flesta elever, berättar Wilhelm Widerholm, projektledare för Rörelsesatsning i skolan hos RF-SISU Uppland.

Elever leder rastaktiviteter

För att försöka få fler barn att röra på sig under rasterna startade Hågadalsskolan organiserade rastaktiviteter. Rastaktiviteterna riktar sig till barnen på lågstadiet och planeras och genomförs av några elever i årskurs 5 tillsammans med de pedagoger som ingår i skolans rastvärdsgrupp. Rastaktiviteterna anordnas tre gånger i veckan och ofta består de av olika lekar där alla elever har möjlighet att delta.

De elever i årskurs 5 som fick möjlighet att bli så kallade rastvärdar och ansvara för de organiserade rastaktiviteterna fick gå en utbildning, som hölls av Jonas Värm som är barn- och ungdomsansvarig hos RF-SISU Uppland:

– Under utbildningen pratade vi om vad som kännetecknar en bra ledare. Vi provade på en rad roliga rörelser på väldigt enkla sätt och pratade om vilka rörelser som kan vara användbara i olika aktiviteter. Eleverna fick också göra en aktivitetsplanering med utgångspunkt i begreppet rörelseförståelse [en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet, reds.anm.] berättar Jonas Värm.

På rasterna har skolan även jobbat med temaveckor, vilket innebär att de har fokus på ett särskilt ämne eller innehåll, till exempel aktiviteter med olika sorters bollar, att samla varv på en snitslad bana eller, som när vi är på besök, hoppreps- och rockringstema.

Andra aktiviteter

Utöver rörelsepauser, elevledda rastaktiviteter och temaveckor har genomför har skolan satsat på en rad andra aktiviteter. I årskurs 4 har de jobbat med Anders Hansens bok Hjärnstark junior, som handlar om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan, i årskurs 3 - 6 har de startat ett fotbollsråd för att eleverna tillsammans ska få planera och sätta upp regler för till exempel lagindelning och på Fritidshemmets dag i början av maj arrangerade de Det stora äventyret, en aktivitet för samtliga 200 barn på fritids med utgångspunkt i en rad kända TV-program, såsom Gladiatorerna och Mästarnas Mästare.

Rörelsesatsningen – en del av skolans ordinarie verksamhet

I samband med årets skolavslutning avslutades också skolans deltagande i Rörelsesatsning i skolan.

– Varje skola får delta som samverkansskola i rörelsesatsningen i 1,5 år. Därefter blir det andra skolors tur att vara med i satsningen, berättar Wilhelm Widerholm.

Men för Hågadalsskolan är det självklart att fortsätta det arbete de har påbörjat även om de formellt inte längre deltar i satsningen.  

– För oss har Rörelsesatsning i skolan bidragit till glädje, både bland eleverna och hos oss i personalen. Personalen har dessutom fått en större medvetenhet om fysisk aktivitet och vikten av rörelse, berättar Towe Rohlin.

– När man gör sådana här satsningar måste man tänka långsiktigt och ha en genomtänkt struktur. Ta små steg och håll i stegen! Försök att integrera det i befintlig organisation och gör det till en självklarhet, avslutar Lena Olsson.

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här

Läs mer om Rörelseförståelse här