Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Pyry Niemi omvaldes som ordförande på välbesökt stämma

Pyry Niemi omvaldes som ordförande på välbesökt stämma

På RF-SISU Upplands distriktsstämma fick Pyry Niemi förnyat förtroende att leda styrelsen de kommande två åren.

Ett 30-tal deltagare fanns på plats när RF-SISU Upplands distriktsstämma genomfördes på Arenahotellet i Uppsala. Distriktsstämman genomfördes som ett hybridmöte där de flesta ombud deltog på plats, men några digitalt. Medverkande ombud valde in tre nya personer i styrelsen: Peter Berggren, Joakim Ottosson och Anna Jonsson. Omval gjordes på ordförande Pyry Niemi samt Malin Hartman. Övriga ledamöter, Per-Arne Backman och Vivianne Macdisi, har två år kvar på sin mandatperiod. 

Val till styrelsen:

  • Ordförande Pyry Niemi, omval
  • Malin Hartman, omval
  • Peter Berggren, nyval
  • Joakim Ottosson, nyval
  • Anna Jonsson, fyllnadsval

Val av revisorer:

Rickard Rönnblom, BDO Mälardalen AB, valdes till ordinarie revisor och Patrik Nygard, BDO Mälardalen AB, som revisors-suppleant. Jan Ask valdes till ordinarie lekmannarevisor på två år. Lars Bergman valdes till lekmannarevisors-suppleant på två år. 

Val av valberedning:

  • Stefan Grönholm, ordförande, nyval
  • Felix Engström, nyval
  • Monica Fries, nyval
  • Carina Lundberg, fyllnadsval

Gustaf Lantz har två år kvar på sin mandatperiod.

Bilden från vänster: Per-Arne Backman, Pyry Niemi, Anna Jonsson och Joakim Ottosson.