Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Padel - en idrott för alla!

Padel - en idrott för alla!

Riksidrottsmötet står för dörren och padel föreslås bli ny medlem i Riksidrottsförbundet. De senaste åren har många padelbanor anlagts runt om i Sverige och en förening som har låtit bygga en egen padelbana är Öregrunds Tennissällskap.

Den 28–30 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, som innehåller årsstämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Till årsstämman föreslår Riksidrottsstyrelsen att tre nya förbund blir medlemmar i Riksidrottsförbundet. Ett av dessa är Svenska Padelförbundet. ”Det var inte en dag för sent. Det är ett erkännande för padel-sporten. Ett självklart beslut!”, säger Björn Hygstedt, ordförande i Öregrunds Tennissällskap.

Öregrunds första padelbana

Tennisen i Öregrund har anor från slutet av 1800-talet och 1935 bildades Öregrunds Tennissällskap. Föreningen har cirka 350 medlemmar och bedriver verksamhet på två tennisbanor inomhus och fyra utomhus. Förra sommaren utökades verksamheten med padel i och med att föreningen invigde sin nybyggda - och samhällets första - padelbana*. Bygget av padelbanan möjliggjordes bland annat med anläggningsstöd från RF-SISU Uppland.

- För att så många människor som möjlighet ska kunna idrotta i en förening hela livet är det viktigt med ett rikt utbud av tillgängliga och välkomnande idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Därför finns anläggningsstödet, förklarar Gustaf Andersson, handläggare för Projektstöd IF anläggning hos RF-SISU Uppland.   

Padel – populär idrott för alla

Varför har då padel blivit så populärt? Björn Hygstedt lyfter fram tre framgångsfaktorer för padelsportens popularitet: Det är bra träning, det är tillgängligt och det är enkelt att komma i gång. För Öregrunds Tennissällskap är det viktigt att vara med och bidra till aktiviteter som är lätta att utöva och som dessutom kan förena människor över generationsgränser. Och padel är verkligen en sådan aktivitet!

- Alla kan spela padel, oavsett spelstyrka och bollbegåvning, säger Björn Hygstedt.

Han lyfter också fram coronapandemin och rekommendationerna om att träna utomhus och i mindre grupper som en bidragande anledning till att padelsporten har ökat ytterligare i popularitet det senaste året:

- Antingen spelar man padel utomhus eller så spelar man inomhus några få personer i en glasbur, förklarar Björn Hygstedt.

Nästan fullbokat under sommarhalvåret

För att spela padel hos Öregrunds Tennissällskap behöver man inte vara medlem i föreningen utan vem som helst kan boka padelbanan och spela. Och det är många, både bofasta, sommargäster och turister, som nyttjar banan. Förra sommaren var banan fullbokad nästan varje dag mellan juni och augusti och under påskhelgen i år hade föreningen 56 uthyrda timmar på fyra dagar.

Med satsningen på padel hoppas Öregrunds Tennissällskap att fler också ska upptäcka tennis.

- Vi vill skapa en instegsverksamhet som inte är lika krävande som tennis, förklarar Björn Hygstedt.

Tallparken – ett område för idrott

Padelbanan, precis som två av föreningens tennisbanor, ligger i rekreationsområdet Tallparken, ett område avsett för idrottsliga ändamål. Öregrunds Tennissällskap har ett bra samarbete med Tallparkens vänner, en förening som arbetar med utveckling av området.

- Dessutom har Östhammars kommun planer på att bygga ett bollplank och utegym i anslutning till padelbanan samt att utöka de promenadstråk som redan finns, berättar Björn Hygstedt.

Organisering av padelverksamheten

Vid Öregrunds Tennissällskaps årsmöte i våras beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp som ska samordna och driva utvecklingen av padel inom föreningen. Om padel skulle väljas in Riksidrottsförbundet kommer den arbetsgruppen att titta på flera olika alternativ för hur padelverksamheten hos Öregrunds Tennissällskap skulle kunna organiseras.

- Det finns några olika vägar att gå och det är ingen självklarhet att padel blir en egen sektion, förklarar Björn Hygstedt.

Öregrunds Tennissällskap har idag inga planer på någon omfattande kurs- eller tävlingsverksamhet då man inte vill låsa upp banan utan hålla den så öppen och bokningsbar för allmänheten som möjligt. Att anordna padelkurser och -tävlingar är lättare om man har fler banor och det är en av anledningarna till att föreningen arbetar för att kunna anlägga ännu en bana. Var är dock i skrivande stund oklart.

- Men det måste bli i centrala Öregrund, inte minst av tillgänglighetsskäl. Vi vill ju att alla ska kunna njuta av padel, säger Björn Hygstedt. 

Öregrunds Tennissällskap och ordförande Björn Hygstedt ser ljust på framtiden för padelsporten.

- Jag tror att padelsporten kommer att utvecklas ytterligare och att det kommer att byggas allt fler singelbanor [de flesta banor idag är dubbelbanor, reds.anm.], avslutar Björn Hygstedt.

Läs mer om Riksidrottsmötet här

Läs mer om Projektstöd IF anläggning här

Läs mer om Öregrunds Tennissällskap här

* Utöver padelbanan i Öregrund finns två padelbanor vid Öregrunds golfklubb i närheten av tätorten Östhammar. 

Bilden på padelbanan i Öregrund är tagen vid invigningen förra sommaren.