Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Nästan 3,6 miljoner kronor i kompensationsstöd till uppländska idrottsföreningar

Nästan 3,6 miljoner kronor i kompensationsstöd till uppländska idrottsföreningar

Idag får uppländska föreningar besked om kompensationsstöd för perioden juli- september 2020. I Uppland får 84 föreningar dela på totalt 3 558 000 kronor.

Av regeringens stödpaket till idrotten för kvartal 3 betalas 554 miljoner kronor ut till 2123 föreningar runt i Sverige. Av stödet går 3 558 000 kronor till föreningar i Uppland, vilket motsvarar ungefär tre procent av det totala stödet till barn- och ungdomsidrott. Stödet börjar betalas ut på måndag den 23 november.

I Uppland har flest ansökningar gjorts inom fotboll och hela 34 fotbollsföreningar har beviljats stöd. En av dessa är Karlholms GoIF som fick ställa in hela säsongens bilbingo.

- Bilbingon med brickförsäljning, kioskverksamhet och lotterier brukar generera mycket pengar till vår förening, intäkter som i år helt uteblev. Därför känner jag mig otroligt lättad efter dagens besked. Nu har vi möjlighet att fortätta att bedriva vår barn- och ungdomsverksamhet inom både fotboll och innebandy och vi behöver inte sälja någon del av vår anläggning Rönningen IP, säger föreningens ordförande Jörgen Pettersson. 

Kompensationsstödet ska kompensera för uteblivna intäkter och kostnader för evenemang och verksamhet som föreningarna inte har kunnat genomföra under kvartal tre på grund av corona. Några ytterligare exempel på föreningar i distriktet som har fått ställa in arrangemang och nu fått sin ansökan om kompensationsstöd beviljad är BKV Norrtälje, som bland annat skulle ha arrangerat Flygfyren sommarcup i månadsskiftet juli-augusti och Orienteringsklubben Rodhen, som fick ställa in Östhammars marknad och tivoli i september.

Kompensationsstödet baseras på hur stor ekonomisk förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

– Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Förlängt stöd behövs för 2021

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat, vilket begränsar föreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.

- Många föreningar har gjort ett fantastiskt jobb under året med att ställa om - och inte ställa in - sin verksamhet. Läget för många föreningar är dock mycket allvarligt, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket kan få förödande konsekvenser på lite längre sikt, både för den enskilda föreningen och för samhället i stort. Ett förlängt stöd från regeringen och fortsatt kommunalt stöd under 2021 är viktigt för att idrotten ska ta sig igenom coronakrisen, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Läs mer på Riksidrottsförbundets webbplats. Där hittar du också en komplett lista med alla föreningar i Sverige som har fått kompensationsstöd för kvartal 3 2020.