Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Idrott hela livet hos skärgårdsföreningen Grisslehamns SK

Idrott hela livet hos skärgårdsföreningen Grisslehamns SK

Med ett rikt utbud av aktiviteter och arrangemang bidrar Grisslehamns Sportklubb till rörelse, glädje och samhörighet för alla invånare - hela livet.

På Norra Väddö i Norrtälje kommun ligger Grisslehamn, ett samhälle med drygt 400 året runt-boende. Precis som i många andra orter på landsbygden, spelar det lokala föreningslivet i Grisslehamn en viktig roll för invånarna och bygdens utveckling. En av idrottsföreningarna i Grisslehamn är Grisslehamns SK som jobbar för att ge medborgarna en rik och meningsfull fritid. 

Grisslehamns SK är en flersektionsförening och bedriver framför allt verksamhet inom fotboll, gymnastik och issegling. Men de anordnar också innebandy, cykelturer och vandringar och för tillfället arbetar de för fullt med att få med ridsport som ytterligare en sektion. För en tid sedan beviljades de även anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet för en discgolfgolfbana. 

Grisslehamns Idrottspark – alla grisslehamnares anläggning

Sedan Grisslehamns SK bildades för nästan 90 år sedan har både föreningen och föreningens idrottsplats, Grisslehamns Idrottspark, varit ett viktigt nav och en betydelsefull mötesplats för såväl den fasta befolkningen som för de med fritidshus samt för turister och övriga besökare. Vid Grisslehamns Idrottspark finns en näridrottsplats med multiarena, en hinderbana, ett utegym, boulebanor, fotbollsplan, motionsspår och dansbana.

– Vid Grisslehamns Idrottspark skapar vi naturliga miljöer för både spontana aktiviteter och organiserad föreningsverksamhet. Vi möjliggör motion och rörelse på hemmaplan för alla – hela livet, förklarar Marianne Bjarneskans, ordförande i Grisslehamns SK.

Vid Idrottsparken anordnar föreningen bland annat familjeaktiviteter såsom skattjakter och grillning i föreningens grillhus.

– Vi vill att Grisslehamns Idrottspark ska vara alla grisslehamnares idrottspark. Jag tror att det är många som är stolta över vår fina anläggning och vi får mycket beröm både för själva anläggningen och för de aktiviteter vi ordnar, säger Marianne Bjarneskans.

Från fotbollscup och motionslopp till uppvisning och marknad

Förutom idrottslig verksamhet och andra motionsaktiviteter anordnar föreningen en rad olika evenemang såsom Aktivitetsdagen, en fotbollsturnering och Grisslehamnsdagen. På Aktivitetsdagen anordnas motionsloppet Grisslehamnslöpet, prova på-verksamheter och gymnastikuppvisning. När det är dags för Grisslehamns fotbollscup bjuds kompis- och byalag in till en dag med glädje och gemenskap i fokus. Under Grisslehamnsdagen anordnas bland annat strömningsgrillning och ponnyridning och flera knallar är på plats för att sälja varor vid Grisslehamns Idrottspark. Några av evenemangen anordnas i samverkan med andra föreningar, vilket skapar gemenskap bland invånarna.

– Alla arrangemang stärker vår sammanhållning, inte minst med funktionärer som ställer upp frivilligt. Men också genom att det skapas möjligheter att träffas, alla i byn, berättar Marianne Bjarneskans.

”Pandemin har inspirerat till nya aktiviteter”

De senaste åren har intresset för landsbygdsfrågor ökat och ännu mer nu under pandemin. Även om det under pandemiåren många gånger var tufft har pandemin inspirerat till nya aktiviteter i klubben så som tipspromenader, vandringar och utegympa i spåret.

– Dessutom har många fritidsboende valt att stanna över vintern och funnit att man faktiskt kan bo här året om, avslutar Marianne Bjarneskans.

Läs mer om Riksidrottsförbundets landsbygdsprogram här