Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Fyra steg till en jämställd och jämlik förening

Fyra steg till en jämställd och jämlik förening

För att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämställd och jämlik deltar Upplands Fotbollförbund och Wallby Dragkampklubb i satsningen Jämställd och jämlik förening.

Idrotten är en viktig arena för möten mellan ledare, aktiva, föräldrar, motionärer, domare och vänner. Därför är det viktigt att vi skapar en jämställd och inkluderande miljö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning. Idrott på lika villkor!

– Jämställdhet för en framgångsrik idrott och Inkluderande idrott för alla är två av fem utvecklingsresor inom Strategi 2025. RF-SISU Uppland vill göra vad vi kan för att samhället ska bli mer jämställt och jämlikt. Därför valde vi att erbjuda distriktets föreningar och förbund att göra en inkluderingssatsning med vårt stöd, säger Eva Dovebris, sakkunnig inkluderande idrott hos RF-SISU Uppland.

En satsning på att skapa välkomnande och inkluderande miljöer

Jämställd och jämlik förening är en satsning på att skapa mer välkomnande och inkluderande förbunds- och föreningsmiljöer. I satsningen deltar för närvarande åtta föreningar och ett förbund: Bälinge Ryttarförening, Enköpings Basketbollklubb, IK Sirius Innebandyklubb, Serbiska Kulturföreningen Sloga, Sigtuna Märsta Gymnastikklubb, Uppsala Akademiska Roddarsällskap, Upsala Golfklubb, Wallby Dragkampklubb och Upplands Fotbollförbund.

Johanna Larsson arbetar med föreningsutveckling hos Upplands Fotbollförbund och säger så här om varför de ville delta i satsningen:

– Vi strävar hela tiden efter att bli ett ännu bättre och starkare förbund där vi har långsiktighet och hållbarhet i fokus. Att idrotten ska vara med och bidra till inkludering och jämställdhetsintegrering tycker vi är en självklarhet. Så när vi fick möjlighet att ta ett krafttag för att sätta fokus på de här frågorna ville vi självklart göra det.

Satsningen består av fyra steg

Satsningen Jämställd och jämlik förening består av fyra steg:
1. Öka kunskapen genom utbildning.
2. Fördjupa kunskapen genom samtal i lärgrupp.
3. Identifiera nuläget.
4. Sätta mål och ta fram planer.

Det första och andra steget handlar alltså om att öka kunskapen om jämställdhet och jämlikhet. Det görs först genom att titta på ett antal utbildningsfilmer och därefter diskutera och reflektera utifrån dessa i lärgrupper.

– Utbildningsfilmerna var en bra grund för våra fortsatta diskussioner och samtal. Hela idrottsrörelsen behöver ju jobba mer med de här frågorna och om vår lilla förening kan dra vårt strå till stacken så kan vi förhoppningsvis påverka även i ett större perspektiv, säger Karolina Ivarsson, sekreterare och tränare hos Wallby Dragkampklubb.

– Utbildningsfilmerna gav oss en inblick i vilka möjligheter och vilka utmaningar som finns. Vi fick också ett perspektiv på hur det ser ut inom andra idrotter och hur vi kan dra nytta och lärdom av varandra berättar André Markusson, utvecklingskonsulent hos Upplands Fotbollförbund.

Det tredje steget handlar om att identifiera nuläget i föreningen genom att göra en nulägesanalys. Både Johanna Larsson och Karolina Ivarsson lyfter fram att de tycker att de har kommit ganska långt med arbetet kring jämställdhet och jämlikhet, men att det finns mycket kvar att göra.

– Vi upptäckte att vi egentligen har kommit ganska långt med inkluderingsarbetet i vår förening. Vi tränar ju damer och herrar tillsammans, blandade åldrar och alla får likvärdiga resurser för att träna och tävla. Men en sak som vi upptäckte i nulägesanalysen och som vi måste jobba vidare med är att vi ibland upplever en viss jargong bland en del av våra aktiva och att det ibland kan upplevas ganska hårt om man kommer utifrån, förklarar Karolina Ivarsson.

I det fjärde och sista steget sätter föreningen mål och tar fram planer.

– Någonting vi måste jobba med nu är att skapa nya rutiner och strukturer för att jobba med de här frågorna i hela organisationen. Och ur ett ännu längre perspektiv vill vi ju kunna stötta våra föreningar i det här och då måste vi ju också vara goda förebilder såklart, avslutar Johanna Larsson.

Vill din förening eller ditt förbund också delta?

Ta kontakt med din idrottskonsulent eller Eva Dovebris, This is a mailto link eller 0703-49 70 28.