Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Fortsättningsutbildning för tränare - digital

Fortsättningsutbildning för tränare - digital

Nu kan du anmäla dig till Fortsättningsutbildning för tränare, en fördjupande tränarutbildning där du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Utbildningen är digital och omfattar tre tillfällen. Kursstart är den 8 mars 2022.

Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning som bygger vidare på Grundutbildning för tränare. Här fördjupar och konkretiserar vi ämnen som är viktiga för dig som tränare. Du får möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap och hitta arbetssätt för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga förmåga. Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare för barn, ungdomar eller vuxna och har genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig tränarutbildning. Du får gå utbildningen från det år du fyller 16.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över viss tid och omfattar cirka 26-30 lektionstimmar. Utbildningen sker i ett varierat lärande där du genomför egna studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Den har stort fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning. 

Kostnad

Är du eller kommer du att vara ledare för barn och ungdomar (7 och 25 år) i en uppländsk idrottsförening efter genomförd och godkänd utbildning får du ett ekonomiskt bidrag på 2500 kronor från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Om du är ledare i en förening som tillhör ett annat RF-SISU-distrik rekommenderar vi att du kontaktar din idrottskonsulent för att se om det distriktet har ett liknande ekonomiskt stöd.  

Kursdatum

8 mars och 23 mars klockan 18:00-21:00 samt 23 april klockan 9:15-15:00 

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Läs mer om kursen och anmäl dig här