Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Föreningsenkät: Pandemins påverkan på uppländska idrottsföreningar

Föreningsenkät: Pandemins påverkan på uppländska idrottsföreningar

För att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner har Riksidrottsförbundet skickat en enkät till samtliga idrottsföreningar. Din förenings svar är viktiga! Så här gör du för att besvara enkäten.

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar fortlöpande med att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner. För att tydligare kunna beskriva idrottsföreningars situation så ber vi din förening svara på den enkät som RF har tagit fram.

Om enkäten:

  • Enkäten har fasta svarsalternativ och tar cirka 10 minuter att fylla i. 
  • Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
  • Du hittar enkäten i inloggat läge i menyn högst upp, under fliken "Enkäter". eller genom att klicka på den här länken
  • Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller huvudadministratör.
  • Enkäten innehåller frågor inom huvudområdena verksamhet och medlemmar, ekonomi och stöd samt övriga frågor.

Enkäten är öppen fram till den 13 februari.