Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Föreningens värdeord gestaltas i gymnastiktävling

Föreningens värdeord gestaltas i gymnastiktävling

Gemenskap, helhet, uppmuntran och utveckling är Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs värdeord. För att levandegöra värdeorden och sin värdegrund genomför föreningen varje år gymnastiktävlingen Adventsutmaningen.

Julstjärnorna, Kristallkulorna, Snöstjärnorna, Julkulorna, Snöflingorna, Pepparkaksgubbarna, Julskinkorna, Risgrynen, Mixad jul och Powerpuffpinglorna - the Christmas edition. I årets Adventsutmaning deltog Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs (SMGK) tio tävlande trupper, alltifrån de yngsta 7-åringarna till de äldsta som är i 20-årsåldern. Årets utmaning bestod dels av att framställa värdeordet uppmuntran, dels av att skapa en film med gestaltning av valfritt värdeord.

Adventsutmaningen i coronatider

Vanligtvis brukar Adventsutmaningen kännetecknas av en härlig och glad stämning i gymnastikhallen där alla hejar på alla. I coronatider blev det dock inget hejande i gymnastikhallen utan familj, släkt och vänner fick heja digitalt istället – dock i samma härliga anda. För att alla ändå skulle kunna ta del av Adventsutmaningen beslutade föreningen att livesända Adventsutmaningen via sin Facebook-sida.

”Jag känner mig ödmjuk och imponerad av våra ledare och gymnaster, som även under dessa tuffa pandemitider med förbud och restriktioner, peppat varandra och skapat möjlighet till träning och uppvisning. Värmen och glädjen från årets Adventsutmaning kan bara beskrivas som mäktig", säger Anne-Lee Holm, verksamhetsledare hos SMGK.

Foto:Rebecka Johannesson 

SMGK:s värdegrundsresa

Adventsutmaningen har genomförts varje år sedan 2016. Men föreningens värdegrundsresa tar sin början redan året innan. ”Vi kände att vi ville tydliggöra vad vi som förening står för samt ha något för våra ledare att kunna luta sig mot när olika typer av beslut ska tas”, säger Anne-Lee Holm.

För att ta fram föreningens värdegrund arbetade styrelsen, ledare, aktiva och föräldrar tillsammans. Arbetet resulterade i mål, vision, värdegrund och värdeord för föreningen - levande dokument som kan anpassas, förändras och uppdateras. ”Att arbeta med gemensamma värderingar är viktigt och betydelsefullt för föreningen och dess medlemmar, både för att skapa en verksamhet där alla trivs och är delaktiga, men också gentemot framtida medlemmar och andra aktörer”, säger Madeleine Andersson, en av de idrottskonsulenter hos RF-SISU Uppland som har hjälpt SMGK med värdegrundsarbetet. 

Levandegöra värdegrunden

När värdegrunden var beslutad funderade föreningen på hur den och värdeorden skulle kunna implementeras och levandegöras bland både ledare och gymnaster. Det var då föreningen skapade Adventsutmaningen. ”Vi ville ordna en intern tävling där deltagarnas gymnastiska färdigheter inte skulle jämföras utan där alla, oavsett ålder och hur länge man har tränat, kunde vara med. Det kändes som ett roligt och nytt sätt att tänka tävling”, säger Anne-Lee Holm.

Värdegrunden är också ett återkommande tema på föreningens årliga ledarträff, SMGK-dagen. Då anordnar föreningen bland annat olika föreläsningar eller workshops med teman som delaktighet och trygga idrottsmiljöer. Emma Svensson, idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland, har deltagit på SMGK-dagen de senaste tre åren. "Det är ett tillfälle för oss att få presentera och samtala med ledarna om den senaste forskningen kopplat till tävling, träning och trygg idrott. Vi har också möjlighet att aktualisera föreningens värdegrund och gemensamma mål utifrån idrottens strategi mot 2025”, förklarar Emma. 

Foto: Charlotte Eriksson

Lärgrupper inför Adventsutmaningen

Inför Adventsutmaningen pratar ledare och gymnaster tillsammans om värdegrunden och värdeorden. Man pratar om att vara en bra kompis, att alla är välkomna, att vi är olika och om vikten av att forma en träningsgrupp med gemensamma villkor. Många grupper brukar till exempel ha någon övernattning eller andra mysiga aktiviteter utanför själva idrotten ganska tidigt under hösten.

På grund av restriktioner med anledning av coronapandemin såg årets förberedelser lite annorlunda ut då inga aktiviteter utöver själva idrotten tilläts. Lärgrupperna genomfördes dock ändå där de yngre grupperna genomförde sina samtal i anslutning till ordinarie träning och de äldre grupperna, som inte fick träna, genomförde sina lärgrupper digitalt. ”En av fördelarna med att arbeta i lärgrupp är att det skapar gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet”, förklarar Madeleine Andersson.

Inte som vanligt, men bra ändå!

2020 års Adventsutmaning blev inte riktigt som vanligt. Istället för att planera och förbereda utanför själva träningen fick lärgrupperna genomföras i anslutning till befintliga träningar och istället för att ta plats på läktaren i gymnastikhallen fick släkt och vänner heja framför datorer, plattor och telefoner. Men en sak var precis som vanligt - med ledorden Gemenskap, helhet, uppmuntran och utveckling genomfördes årets tävling med glädje och värme!