Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / En aktiv fritid för alla!

En aktiv fritid för alla!

Den här veckan pågår Parasportveckan med digitala föreläsningar samt möjlighet att prova olika parasporter. Vi lyfter också goda exempel. Läs mer om hur nätverket Fritid för alla verkar för att ge människor med funktionsnedsättning en aktiv fritid.

Nätverket Fritid för alla verkar för att ge människor med funktionsnedsättningar möjligheter till en rik och utvecklande fritid. Det kan vara genom prova på-aktiviteter, utbildningar och informationsinsatser.

Medlemmar i Fritid för alla-nätverket

Nätverket bildades redan år 2002 och består av representanter från ideella föreningar, studie- och idrottsförbund, organisationer, Uppsala kommun och Infoteket i region Uppsala. RF-SISU Uppland har varit med i nätverket sedan 2016.

– Genom vårt engagemang i nätverket vill vi arbeta för att öka utbudet av idrotter och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också höja kunskapen hos idrottsföreningarna i Uppland samt inspirera och stötta dem att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning, förklarar Emma Svensson och Maria Stolpe, idrottskonsulenter med ansvar för parasport hos RF-SISU Uppland. 

Fritid för alla-nätverket vill både uppmärksamma det stora behovet av fungerande fritidsalternativ för personer med funktionsnedsättning och utöka möjligheterna för dem att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag.

Ulrica Backlund jobbar på hemgården (allaktivitetshus) Fyrisgården i Uppsala och är samordnare för Fritid för alla-nätverket.

– Med nätverket vill vi utveckla samarbetet mellan föreningar, organisationer och andra aktörer för att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter. Vi samordnar också utbildningar och informationsinsatser för att på så sätt hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning delaktighet i sina verksamheter, berättar Ulrica Backlund.

Fritid för alla-dagen

En gång om året arrangerar nätverket Fritid för alla-dagen. Ulrica Backlund är projektledare för arrangemanget och berättar att många föreningar upplever att det är svårt att rekrytera barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar till sin verksamhet. Fritid för alla-dagen är ett bra tillfälle för föreningar att träffa målgruppen och berätta om sin verksamhet.

– De senaste åren har vi sett ett ökat intresse hos uppländska föreningar att inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Vi ser dock att pandemin har gjort att många föreningar tappat utövare och behöver stöd för rekrytering och nystart, konstaterar Ulrica Backlund. 

Fritid för alla-dagen är också en bra möjlighet för målgruppen att få ett smörgåsbord av aktiviteter presenterade och kunna prova på många olika saker vid ett och samma tillfälle.

– Om man får prova på olika aktiviteter ökar ju möjligheten att man hittar något som man vill hålla på med på sin fritid, säger Emma Svensson och Maria Stolpe.

Testa på ridning med Tierps Ryttarklubb

I år är ett 30 tal föreningar, varav hälften är idrottsföreningar, anmälda till Fritid för alla-dagen den 8 oktober. En av de föreningarna som ska delta är Tierps Ryttarklubb:

– Vi ser fram emot att vara med på Fritid för alla-dagen. Vi hoppas kunna ta med oss en av våra hästar så att besökarna kan få prova på att rida, men om det inte är möjligt tar vi med oss käpphästar och hinder, berättar Anna Stina Persson, som är styrelseledamot med ansvar för häst- och personalfrågor hos Tierps Ryttarklubb.

Tierps Ryttarklubb ligger i startgropen för att starta paraverksamhet och till att börja med ska verksamheten rikta sig till barn och ungdomar med en NPF-diagnos. Senare i höst ska en eller ett par av föreningens ledare gå utbildningen Grundkurs för paraledare som arrangeras av Upplands Ridsportförbund. Kursen handlar dels om hur miljön och utrustningen kan anpassas för, dels om hur ledare kan möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning.

– Vi vill att alla ska kunna vara med på sina villkor och att alla ska känna sig delaktiga i verksamheten, säger Anna Stina Persson.

Anmäl din förening här

Det går fortfarande att anmäla sig som verksamhet/utställare till Fritid för alla-dagen den 8 oktober. Har din förening eller planerar din förening att starta paraverksamhet. Anmäl er här! 

Samordning av utbildningar och informationsinsatser

På sin webbplats samlar Fritid för alla-nätverket roliga och utvecklade aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning i Uppland. Via nätverkets Facebook-grupp kan verksamheter själva dela information så att en enkelt kan se vilka aktiviteter som är på gång. Nätverket har också en Facebook-sida där en kan följa vad som sker i nätverket. Via nyhetsbrev skickar nätverket ut information om alltifrån aktiviteter och evenemang till kurser och andra roligheter.

Aktivitetshjälpen

Sist men inte minst erbjuder Fritid för alla-nätverket konsultering för att stödja föreningsledare i de utmaningar som de möter för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina grupper. De stödjer också föreningsledare och föräldrar för att hitta fungerande individuella lösningar.

Läs mer om Fritid för alla-nätverket här 

RF-SISU Upplands inkluderingsarbete

En av idrottsrörelsens fokuserade områden handlar om inkluderande idrott för alla. Vi vill att pojkar och flickor, män och kvinnor i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund ska känna sig välkomna till idrotten. Idrottsföreningens verksamhet ska ge människor med olika förmåga möjlighet att vara med och träningen ska utvecklas efter individens kapacitet, vilket utvecklar rörelseglädje och rörelseförståelse. 

Läs mer om RF-SISU Upplands inkluderingsarbete här

Parasportveckan

Den 12-18 september pågår Parasportveckan. På www.parasportveckan.se hittar du mer information.