Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Ekonomiskt stöd till sommarlovsaktiviteter

Ekonomiskt stöd till sommarlovsaktiviteter

Vill din förening rekrytera nya barn och ungdomar? Då kan ni få ekonomiskt stöd från RF-SISU Uppland för att arrangera öppna kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet.

För att nå barn och ungdomar som idag inte är med i idrotten finns möjlighet för föreningar att arrangera kostnadsfria öppna idrottsverksamheter på sommarlovet med ekonomiskt stöd från RF-SISU Uppland.

Målgrupp

Vilka barn och ungdomar är med i föreningen? Vilka barn och ungdomar når ni inte idag? På vilket sätt och var kan föreningen nå dessa barn och ungdomar?

Öppna idrottsaktiviteter

Aktiviteterna ska vara lättillgängliga så att deltagarna (de målgrupper ni har identifierat) enkelt kan ta sig till och delta i verksamheten. Aktiviteterna kan med fördel genomföras på en annan plats än vid föreningens ordniarie anläggning/miljö. De kan genomföras antingen inomhus eller utomhus, till exempel på en skola, i ett bostadsområde, i ett parkområde eller vid en badplats. Vi ser gärna att föreningen samverkar med andra aktörer, till exempel med:

  • fritidshem på en eller flera skolor
  • fritidsgårdar
  • bostadsbolag, kommunala eller privata
  • andra föreningar, både idrottsföreningar och andra föreningar såsom friluftsorganisationer och kulturföreningar.

Om föreningen önskar kan RF-SISU Uppland hjälpa till med samordning av olika föreningars aktiviteter samt med marknadsföring.

Ekonomiskt stöd

Aktiviterna ska vara kostnadsfria för deltagarna och föreningen kan få ekonomisk stöd av RF-SISU Uppland. För att söka stöd, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland eller Eva Dovebris.