Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Blidö IF är bygdens kugghjul

Blidö IF är bygdens kugghjul

Med en idrottsplats i ständig utveckling, många egna evenemang och en vurm för spontanidrott bidrar skärgårdsföreningen Blidö IF till att skapa samhörighet och tillhörighet för bygdens invånare.

Sedan Blidö IF bildades för nästan 60 år sedan har både föreningen och idrottsplatsen Blidö IP varit en betydelsefull mötesplats och ett viktigt nav för såväl den fasta befolkningen som för de med fritidshus samt för turister och övriga besökare.

Blidö IP – som en fritidsgård för alla

Blidö IF bedriver idrott inom boule, gymnastik och fotboll och på Blidö IP finns ytor för alla tre idrotter. De senaste tio åren har föreningen kontinuerligt arbetat med att utveckla sin idrottsplats och förutom grusplan, gräsplan och boulebana finns nu ett utegym, en lekplats, en grillplats och en dansbana. Föreningen värnar om möjlighet till spontanidrott och vill erbjuda motion och friskvård för alla. Idrottsplatsen är alltid öppen och tillgänglig och fotbollsplanen, boulebanorna och utegymmet nyttjas dagligen av bygdens ungdomar.

- Blidö har ingen fritidsgård vilket innebär att idrottsplatsen blir extra viktig för ungdomarna, berättar Fred Rosenthal, ordförande i Blidö IF.

Men Blidö IP används inte bara av ungdomar utan nyttjas flitigt av alla åldersgrupper. Särskilt välbesökt är den under sommarhalvåret då alla sommargäster besöker ön. Blidö IP är centralt belägen på ön med bra parkeringsutrymme, öppet klubbhus med enkel servering samt avgiftsfri användning av de olika anläggningarna.

- Då vi kontinuerligt marknadsfört idrottsplatsen som öppen för alla ser vi att spontanidrottandet ökar för varje år, säger Fred Rosenthal.

Evenemang för alla – året om

Blidö IF är också drivande vad gäller evenemang. I mer än 30 år har föreningen årligen genomfört större evenemang som fotbollsskola för barn och ungdomar, motionstävlingen Blidöloppet, lokala boule- och brännbollsturneringar och danskvällar. Dessutom ingår Blidö IF i nätverket Blidöbygden – Utveckling i samverkan (BUS) med syfte att värna om och utveckla Blidöbygden. Tillsammans med andra föreningar i nätverket genomför Blidö IF evenemang som julmarknad samt firande av nationaldagen och valborgsmässoafton. Alla evenemang, både idrottsliga och kulturella, är viktiga för invånarna och många av föreningens medlemmar, gamla som unga, deltar som funktionärer.

- Våra egna enkäter visar att bygden sätter stort värde på dessa evenemang, förklarar Fred Rosenthal.

Samverkan med andra aktörer

Blidö IF samverkar också med skolan och det lokala näringslivet. Varje år genomför föreningen en idrottsdag där skolbarnen får bekanta sig med idrottsplatsen och prova på olika idrotter. Tolv företag är idag huvudsponsorer till föreningen. De lokala företagen erbjuder subventionerade priser vid större arbeten på idrottsplatsen och är också sponsorer till de olika evenemangen som genomförs varje år.

Idrottens landsbygdsprogram – idrott för en levande landsbygd

Förra veckan lanserades Idrottens landsbygdsprogram – Ett Sverige fullt med rörelse och gemenskap. Norrtälje är en av Sveriges så kallade tätortsnära landsbygdskommuner, det vill säga en kommun där minst hälften av invånarna bor i glest befolkade områden och där minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en större stad (Källa: Jordbruksverket).

Idrotten och föreningslivet har stor betydelse för att skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet på landsbygden. Utöver den ordinarie föreningsverksamheten är den ständigt pågående utvecklingen av idrottsplatsen, möjligheten till spontanidrott för bygdens invånare samt alla arrangemang och evenemang Blidö IF:s sätt att skapa en attraktiv livsmiljö för bygdens invånare.

- Vi vet att Blidö IF och idrottsplatsen är en viktig del av infrastrukturen i bygden och bidrar till att de boende bor kvar och att ungdomar flyttar tillbaka efter utbildning och arbete på annan ort, avslutar Fred Rosenthal.

Läs mer om Idrottens landsbygdsprogram på Riksidrottsförbundets webbplats