Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Ansökan om kompensationsstöd öppnar 7 maj

Ansökan om kompensationsstöd öppnar 7 maj

Den 7 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar gällande januari-april 2021.

Idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin kan söka kompensationsstöd för 1 januari - 30 april 2021 (observera nytt datum). Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin och Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten. 

Ansök om kompensationsstöd

Ansökan är öppen 7-19 maj klockan 12:00 och avser verksamhet 1 januari-30 april 2021. Ansökan gör du i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att kunna ansöka behöver du vara registrerad i IdrottOnline som någon av rollerna ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Informationsträff

Välkommen till en digital informationsträff där vi berättar mer om kompensationsstödet och ansökningsprocessen. Observera att träffen är flyttad från den 12 april till den 6 maj. 

Torsdag den 6 maj klockan 10:00-10:30 via Microsoft Teams

Torsdag den 6 maj klockan 18:00-18:30 via Microsoft Teams

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information om kompensationsstödet och det regelverk och de riktlinjer som gäller för januari-april 2021.