Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Nominera en ung ledare till Ledarcamp Uppland

Nominera en ung ledare till  Ledarcamp Uppland

Ledarcamp Uppland är ett helg-läger för unga ledare mellan 15 och 25 år. Lägret ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Vem vill du skicka till Ledarcamp Uppland?

Ledarcamp Uppland är ett helg-läger där uppländska ungdomar får chans att utvecklas som idrottsledare. Lägret är kostnadsfritt och ska inspirera, stimulera och stärka unga ledare att forsätta utvecklas inom idrotten. Ladda hem inbjudan här

Varför Ledarcamp Uppland?

Med Ledarcamp Uppland vill vi:

 • höja kunskapen kring aktuella områden som identifieras som avgörande för idrottsrörelsens förflyttning och fortsatta utveckling
 • stärka och utveckla det egna ledarskapet
 • bygga nätverk för att skapa naturliga forum för erfarenhetsutbyte och rådgivande stöd.

Upplägg och innehåll

Lägret omfattar cirka 24 timmars utbildningstid bestående av föreläsningar, grupparbete och workshops. De områden som vi kommer att ta upp är:

 • Stärkt ledarskap
 • Föreningskunskap
 • Från ord till handling
 • Värdegrund
 • Nätverk och uppföljning 

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 15 och 25 år (f. 1997-2007) verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet och tillhör distrikt RF-SISU Uppland. Deltagaren ska redan vid nominering till Ledarcamp Uppland ha ett uppdrag som ledare, tränare, förtroendevald, domare eller funktionär i en förening eller specialdistriktsidrottsförbund (SDF)/region. Nominera här!

Ledaren ska:

 • vara en god förebild.
 • ha ett stort sportsligt engagemang och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
 • genom sitt sätt bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
 • ­arbeta­ så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Så fördelas platserna

Fördelningen av platser beslutas av en beslutsgrupp med representanter från RF-SISU Uppland. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, ­förmågan att vara en god förebild ­samt arbetssätt.

Fakta om Ledarcamp Uppland

Datum
28-30 oktober (eftermiddag den 28 oktober-lunch 30 oktober).

Plats
Någonstans i Uppsala län. Meddelas i kallelsen.

Resor
Gemensam resa, mat, boende och aktiviteter ingår. 

Kallelse
Deltagarna får en kallelse RF-SISU Uppland i god tid innan aktuellt utbildningstillfälle.

Ansökan
Ansök här
Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast 30 september. Alla sökande får besked senast den 5 oktober.