Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Nominera en ung ledare till Folksam Ledarcamp 2021

Nominera en ung ledare till  Folksam Ledarcamp 2021

Folksam Ledarcamp är ett stipendium i form av ett läger för unga ledare mellan 16 och 25 år. Stipendiet ska inspirera och stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Vem vill du skicka till Ledarcamp?

Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier och cirka 200 unga ledare runt om i Sverige får chans att utvecklas som idrottsledare. Mottagarna av stipendiet får delta på Folksam Ledarcamp som är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att forsätta utvecklas inom idrotten. 

RF-SISU Uppland arrangerar, tillsammans med RF-SISU Gotland och RF-SISU Stockholm, ett av Sveriges ledarcamper. Vartannat år får 60 unga ledare, 20 från varje distrikt, chans till stipendiet förutsatt att man är verksam i en föreningen i något av dessa tre distrikt.

Förra året fick Ledarcamp ställas in på grund av coronapandemin. Ledarcamp för Uppland, Stockholm och Gotland kommer istället att genomföras i slutet av 2021 och början av 2022. Ledarcamp kommer att genomföras i två delar, först en digital pre-camp den 20-21 november 2021, sedan en fysisk träff i mars 2022.

Kriterier för att nomineras till stipendiet

Personen du vill nominera ska vara en ideell ledare mellan 16 och 25 år verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet och tillhör distrikt RF-SISU Uppland. 

Ledaren ska:

  • vara en god förebild.
  • ha ett stort sportsligt engagemang och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
  • genom sitt sätt bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
  • ­arbeta­ så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Så fördelas stipendierna

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundet, RF-SISU Uppland och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, ­förmågan att vara en god förebild ­samt arbetssätt.

Fakta om Ledarcamp

Tid
Digital träff i november 2021 och en fysisk träff (plats inte bestämd) i mars 2022.

Resor
I stipendiet ingår resa, mat, boende och aktiviteter.

Kallelse
Stipendiaterna får en kallelse från RF-SISU Uppland i god tid innan aktuellt utbildningstillfälle.

Ansökan
Ansök här
Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast 30 september.  Observera att RF-SISU Stockholm tar emot ansökningar från alla tre distrikt.