Hem / Nyheter från RF-SISU Uppland / Minskning av idrottsaktiviteter under pandemin

Minskning av idrottsaktiviteter under pandemin

Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades i Sverige under 2020 jämfört med året före. I Uppland minskade antalet deltagartillfällen med 8,3 procent.

Den nedgång i LOK-stöd som syntes i våras har förstärkts under hösten 2020. Under första halvåret var minskningen av aktiviteter i landet åtta procent, men under hösten tappade idrottsrörelsen ytterligare med en minskning på 14 procent. I Uppland är siffrorna dock aningen lägre. Under våren syntes en minskning med sex procent följt av nästan 11 procents minskning under hösten.

- Även om Uppland verkar ha klarat sig lite bättre än landet som helhet är de här siffrorna klart oroväckande. Nu måste vi fundera över hur vi ska få barn och unga att hitta tillbaka till idrotten, säger Jonas Värm, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Uppland.

Tappet syns i alla åldrar och i alla kommuner utom i Knivsta. Det största tappet finns i åldersspannet 21–25 där minskningen är drygt 13 procent. I åldersgruppen 17–20 år och 7–12 år är minskningen av deltagartillfällen nästan nio procent medan tappet i åldersgruppen 13–16 år är knappt sex procent.

Fördelat per kommun syns den största nedgången i Heby med 22 procent, följt av Sigtuna med 19 procent samt Enköping och Norrtälje med 12 procent. De idrotter som har tappat mest i Uppland är parasport, skolidrott och brottning, vilka har tappat 59, 52 respektive 46 procent. Även budo och kampsport samt taekwondo har ett stort tapp.

- Fortsatt samverkan mellan föreningar, specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och kommuner är mycket viktigt för att idrotten ska kunna resa sig fullt ut. Många föreningar har en otroligt svår ekonomisk situation och idrotten behöver fortsatt ekonomiskt stöd från kommunerna: bibehållna bidragsnivåer, minskade avgifter och full tillgång till anläggningar. Minskade bidragsnivåer och ökade avgifter kan leda till högre medlems- och deltagaravgifter, vilket i sin tur kan generera ytterligare tapp för idrotten, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

De idrotter som klarar sig bra är antingen utomhusidrotter eller idrotter där hallar ägs privat. Simidrott, rugby och ridsport är idrotter som under året har ökat sin verksamhet, men fotbollen står för den största ökningen motsvarande nästan fem procent.

- För att idrotten inte ska fortsätta att tappa deltagare och för att fler idrotter återigen ska kunna öka sin verksamhet behöver besked om kompensationsstöd från regeringen komma nu. Idrotten behöver mellan två och fyra miljarder 2021 beroende på hur länge pandemin kommer att pågå, avslutar Dag Söderberg

LOK-stöd Uppland 2019 vs 2020 (preliminära siffror)

Minskning i Uppland

Våren 6,2 %, Hösten 10,5 %

Minskning i Sverige

Våren 7,4 %, Hösten 14,1 %

Minskning per kommun

Kommun Förändring i procent
Enköping - 12
Heby - 22
Håbo  - 9
Knivsta + 10
Norrtälje - 12
Sigtuna - 19
Tierp - 11
Uppsala - 5
Älvkarleby - 9
Östhammar - 9

 

Hårdast drabbade idrotter i Uppland (från de 25 största idrotterna)

1. Parasport

-59,0%

2. Skolidrott

-51,6%

3. Brottning

-45,8%

4. Taekwondo

-37,5%

5. Budo och Kampsport

-37,5%

6. Gymnastik

-28,6%

7. Handboll

-26,0%

8. Skidor

-25,9%

9. Badminton

-24,7%

10. Orientering

-24,4%

 

Idrotter med positiv LOK-stödsutveckling i Uppland (från de 25 första)

1. Fotboll

4,8%

2. Ridsport

3,2%

3. Rugby

2,9%

4. Simidrott

0,3%

 

Minskning per åldersgrupp i Uppland

  • 7 till 12 år: -8,7 %
  • 13 till 16 år: -5,8 %
  • 17 till 20 år: -8,9 %
  • 21 till 25: -13,3 %

 

Flickor vs pojkar i Uppland

Flickor: Minskning med 8,5 %

Pojkar: Minskning med 8,1 %

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns)