Hem / Egna nyheter / Verksamhetsstöd till idrott för äldre

Verksamhetsstöd till idrott för äldre

Idrottsföreningar som bedriver eller har bedrivit verksamhet för äldre under 2019 har från 1 oktober till 30 november 2020 möjlighet att söka ekonomiskt stöd för verksamheten.

Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober och 30 november 2020.

För att kunna ansöka ska föreningen idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Ansökan gör föreningen via IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel.

Mer information om verksamhetsstödet hittar du på Riksidrottsförbundets webbplats