Hem / Egna nyheter / RF-SISU Uppland tilldelas 10 000 kronor från Guldkantsbidraget

RF-SISU Uppland tilldelas 10 000 kronor från Guldkantsbidraget

Med stöd från Uppsala läns Barnavårdsförbunds Guldkantsbidrag kommer RF-SISU Uppland att arrangera sommarlovsaktiviteter med guldkant för barn och ungdomar i idrottssvaga områden.

I sommar kommer barn och ungdomar med utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning att kunna delta på någon av RF-SISU Upplands sommarlovsaktiviteter. Sommarskoj kommer att genomföras i Tierp och Älvkarleby kommun och Sport och skoj i Håbo, Knivsta och Uppsala kommun. Under de här dagarna kommer deltagarna att få prova på olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar. På schemat står bland annat basket, boxning och fotboll.

Sommarlovsaktiviteterna är ett sätt för RF-SISU Uppland att främja inkludering och mångfald. 
- Våra sommarlovsaktiviteter riktar sig till barn och ungdomar som bor i områden där det inte finns så många idrottsföreningar eller där få invånare deltar i idrott. Under de här dagarna får idrottsföreningarna möjlighet att visa vilka aktiviteter de har att erbjuda. Deltagarna får möjlighet att prova på många olika idrotter och vår förhoppning är såklart att de ska hitta en aktivitet som är så rolig att de vill fortsätta i en idrottsförening, berättar Eva Dovebris, övergripande projektledare för Sommarskoj och Sport- och skojdagarna.

Förutom att prova på olika idrotter kommer idrottskonsulenter från RF-SISU Uppland att prata med deltagarna om trygga idrottsmiljöer och barns rättigheter.
- Det är viktigt att vi lyssnar på våra barn och ungdomar och att de får vara med och forma den verksamhet de deltar i. Vi måste säkerställa att idrotten är trygg, inkluderande och välkomnande och tillsammans måste vi hjälpas åt att skapa en sådan miljö”, säger Jonas Värm, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Uppland.

Med hjälp av Guldkantsbidraget kommer RF-SISU Uppland att kunna sätta guldkant på sommaraktiviteterna, bland annat genom att dela ut hopprep och boken Barnens spelregler till alla deltagare.

Om Guldkantsbidraget

Bidraget ”Guldkant på tillvaron” delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka bidrag för verksamheter som vänder sig till barn och unga i Uppsala län. Ansökningarna administreras av Barnombudet i Uppsala län (BOiU). Bidraget beslutas av styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund. Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet. Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun. Här kan du läsa mer om Guldkantsbidraget