Hem / Egna nyheter / Publikgränsen på max 50 personer ligger kvar och de skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

Publikgränsen på max 50 personer ligger kvar och de skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

Med anledning av det allvarliga läget med allmän smittspridning av coronaviruset har länsstyrelsen i Uppsala län idag beslutat att publikgränsen på max 50 personer kvarstår efter den 1/11. Dessutom förlängs de skärpta allmänna råden till den 17/11.

Beslutet om att låta publiktaket ligga kvar på 50 personer fattades idag av länsstyrelsen i Uppsala län efter samråd med länets krissamverkansråd samt RF-SISU Uppland. Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen. Idag meddelade Folkhälsomyndigheten (FHM) att de skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs i två veckor till den 17 november, men kan komma att förlängas igen. 

- För de flesta idrottsföreningar hade möjligheten att ta in max 300 personer i publiken betytt mycket och på grund av de restriktioner och förbud som finns med anledning av coronapandemin har många idrottsföreningar idag stora utmaningar, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Men vi har förståelse för det allvarliga läge som råder och att motverka ökad smittspridning måste gå först, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Idrotten har sedan de skärpta allmänna råden infördes den 20 oktober vidtagit ytterligare åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, bland annat har matcher har ställts in, idrotter med närkontakt har ställt om sin verksamhet och skärpta riktlinjer för vilka som får vistas i idrottsanläggningar har införts.

 -Men idrott är viktigt för folkhälsan och ska i så stor utsträckning fortsätta inom de restriktioner som finns, säger Dag Söderberg.

Vad betyder de skärpta allmänna råden för idrotten i Uppsala län? Här kan du se inspelningen från den informationsträff RF-SISU Uppland höll tillsammans med Riksidrottsförbundet och Inge Bruce, chefsläkare hos Region Uppsala 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida